'Vertrouwen en financiering: onmisbare ingrediënten voor de doorbraak van digitaal ondersteunde zorg'

Digitaal ondersteunde zorg mag geen verhaal van verplichting zijn, zorgverleners en patiënten moeten ermee aan de slag willen. Dat stelt Steven Vandeput, adviseur digital medtech en services & technologies home assistance bij beMedTech.

Dit interview kadert in de campagne Digital-In-Health van het Riziv waar onze federatie aan meewerkt (zie kaderstuk onderaan).

beMedTech werkt mee aan de campagne Digital-In-Health' van het Riziv in de medische pers. Was er nood aan zo’n campagne?

"Zeker! Vandaag zijn de meeste initiatieven rond digitaal ondersteunde zorg pilootprojecten in een beperkt aantal ziekenhuizen en met een beperkt aantal patiënten. Om op grote schaal door te breken, is er nood aan twee elementen: een duidelijk financieringskader én voldoende vertrouwen bij zorgverleners. Want het zijn uiteindelijk de zorgverleners die samen met hun patiënten beslissen om wel of geen digitale tools in te zetten in een zorgtraject."

Hoe is het vandaag gesteld met dat vertrouwen bij zorgverleners? 

"De mogelijkheden van digitale medische technologie zijn bij veel zorgverleners nog onvoldoende of niet bekend zijn. En je kan moeilijk vertrouwen hebben in iets dat je niet (goed) kent…"S.VandeputTh.Strickaert 0414

"Met deze campagne wil het Riziv de voordelen van digitaal ondersteunde zorg tastbaar maken voor zorgverleners en hun bezorgdheden wegnemen. Daar zetten we met beMedTech graag onze schouders onder, samen met Agoria. Al zal één campagne natuurlijk niet volstaan. Vertrouwen opbouwen is een marathon, geen sprint."

'Vertrouwen opbouwen is een marathon, geen sprint.'

"Er zijn ook inspanningen op andere vlakken nodig. Bijvoorbeeld opleidingen voor zorgverleners en initiatieven rond digitale geletterdheid voor patiënten. Digital health literacy stond niet voor niets op de Europese agenda in maart, op initiatief van de Belgische ziekenfondsen."

Je vermeldde financiering als een tweede randvoorwaarde.

"Zonder structurele financiering kan digitaal ondersteunde zorg niet doorbreken. Dat betekent dat we ook bij beleidsmakers moeten bouwen aan vertrouwen. Zolang zij niet overtuigd zijn van de meerwaarde van digitaal ondersteunde zorg, blijft een financieringskader uit."

"Niet zo lang geleden zagen beleidsmakers digitale tools vooral als een kost voor de zorg, niet als een hefboom om de kwaliteit en efficiëntie van zorg te verbeteren. Maar daar komt duidelijk verandering in. Beleidsmakers begrijpen ons potentieel steeds beter."

'Met deze campagne geeft het Riziv een duidelijk signaal: wij geloven in de meerwaarde van digitaal ondersteunde zorg.'

"Deze campagne bewijst dat. Het Riziv geeft een duidelijk signaal: wij geloven in de meerwaarde van digitaal ondersteunde zorg. Dat vertrouwen gaat bovendien hand in hand met financiering. In oktober 2023 lanceerde het Riziv een vernieuwd financieringskader voor mobiele medische toepassingen."

"Is dat nieuwe kader al perfect? Neen, maar dat is logisch. Het is wél een duidelijke verbetering. En een statement: digitaal ondersteunde zorg is er om te blijven."

Hoe doet België het in vergelijking met andere landen?

"Toen de pilootprojecten rond m-health werden gelanceerd in 2016, was ons land een internationale pionier. Vandaag is er nog voor geen enkele toepassing structurele financiering, terwijl 4 à 5 apps al jaren geleden een positieve evaluatie kregen."

"Intussen steken onze buurlanden ons voorbij. In Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld betaalt de overheid al een hele reeks digitale toepassingen terug. Al zegt dat ook niet alles."

Wat bedoel je daar precies mee?

"In België willen we technologieën niet 'an sich' financieren, wel hun gebruik in een zorgtraject. Dat is verstandig. Maar daar een geïntegreerd financieringskader voor uitwerken, vraagt een pak meer tijd dan wanneer je zomaar toepassingen terugbetaalt."

"We pleiten niet om zo’n transversaal kader overhaast uit te werken, wel om voldoende snelheid te maken. Anders laten we kansen liggen voor Belgische patiënten en zorgverleners."

Als je één droom mag kiezen die dit jaar uitkomt, wat zou die zijn?

"Financiering voor minstens 3 à 4 digitaal ondersteunde zorgtrajecten. Dat zou ineens perspectieven openen voor digitale innovatie in andere zorgpaden. Want zien innoveren, doet innoveren. En innovatie is cruciaal om de zorg voor patiënten voortdurend te verbeteren."

Campagne Digital-In-Health

Dit interview kadert in de campagne Digital-In-Health van het Riziv.

Digitaal ondersteunde zorg kan een meerwaarde zijn voor zowel patiënten als zorgverleners. Met deze campagne wil het Riziv de mogelijkheden tot integratie van deze innovatieve technologieën in het zorgpad nog beter kenbaar maken bij zorgverleners en hen uitnodigen om mee op de kar te springen.

Onze federatie ondersteunt het initiatief, samen met Agoria.

img alt text

Newsletter

Wenst u op de hoogte te blijven omtrent onze persberichten, publicaties, opleidingen en andere actualiteit omtrent medische technologieën? Vul uw emailadres in en duidt uw keuze aan (enkel beMedTech algemene newsletter en/of specifieke Digital MedTech)