Wat is digital medtech?

Digitale medische technologie, kortweg digital medtech, staat voor softwaretoepassingen ingezet voor medisch gebruik. Met de oplossingen kan je informatie over gezondheid verzamelen, opvolgen en delen. Dat gebeurt bijvoorbeeld ter ondersteuning van diagnoses, monitoring en therapieën.

Zowel patiënten als zorgverleners kunnen een digitale medische technologie gebruiken, afzonderlijk maar in veel gevallen ook gezamenlijk.

Elke digitale medische technologie beschikt over een CE-markering. Pure IT-oplossingen, zoals de software waarmee zorgverleners patiëntengegevens bijhouden en uitwisselen, beschikken niet over zo’n certificaat en vallen dus niet onder digital medtech.

Types digital medtech: drie domeinen

Digital medtech valt onder te verdelen in een aantal subcategorieën die kunnen verschillen naargelang de gebruikte digitale technologie of de toepassing in de zorg. Bij beMedTech hanteren we vandaag drie subdomeinen: mobile health of m-health, clinical decision support systems of CDS-systemen en digital therapeutics of DTx.

Mobile health (m-health)

Softwaretoepassingen die de patiënt kan inzetten als medisch hulpmiddel, bijvoorbeeld om bepaalde parameters op te volgen of om vanuit de eigen omgeving gezondheidsgevens te delen met het zorgteam. Een gekende toepassing zijn medische apps, maar ook tools voor telemonitoring vallen onder m-health.

Belangrijk is dat de toepassing steeds gebruikt worden in het kader van een behandelprogramma, in samenspraak tussen de patiënt en het zorgteam. Bedrijven kunnen een “stempel” voor hun toepassing aanvragen bij het publiek-private consortium mHealthBelgium. Dat houdt een lijst van gevalideerde apps bij op zijn website.

dummy 1280x640

Clinical decision support systems (CDS-systemen)

Softwaretoepassingen die de zorgverlener kan inzetten als medisch hulpmiddel, bijvoorbeeld bij het stellen van een diagnose of het kiezen van een bepaalde behandeling. Een gekende toepassing is het gebruik van artificiële intelligentie (AI) bij de interpretatie van medische beeldvorming.

Vandaag gebruiken vooral specialisten in ziekenhuizen CDS-toepassingen, maar de technologie heeft ook haar plaats in de eerste lijn. Zo kunnen CDS-systemen huisartsen helpen om gerichter medicatie of radiologie voor te schrijven, bijvoorbeeld door klinische data van de patiënt in kwestie en/of van andere patiënten mee in rekening te brengen.

dummy 1280x640

Digital therapeutics (DTx)

Softwaretoepassingen als medisch hulpmiddel waarmee een therapie wordt toegediend, aangestuurd of rechtstreeks wordt ondersteund. Een voorbeeld is de “closed loop”-toediening van glucose bij diabetespatiënten. De insulinepomp van een patiënt is verbonden met een sensor die de glucosewaarden in het bloed continu meet. In functie van die waarden bepaalt de DTx-software hoeveel insuline de pomp moet toedienen.

DTx vormt het jongste domein binnen digital medtech, maar het potentieel is enorm. Andere spraakmakende DTx-toepassingen maken bijvoorbeeld gebruik van virtual reality om een patiënt digitaal te sederen of om angst en pijn te verlichten.

dummy 1280x640

Newsletter

Wenst u op de hoogte te blijven omtrent onze persberichten, publicaties, opleidingen en andere actualiteit omtrent medische technologieën? Vul uw emailadres in en duidt uw keuze aan (enkel beMedTech algemene newsletter en/of specifieke Digital MedTech)