Symposium Zuurstof voor de Zorg 

1Logo

20/11/2023 beMedTech 65th anniversary

Hoe kijken beleidsmakers naar het groeiende onevenwicht tussen vraag en aanbod in de zorg in ons land? Die vraag stond centraal tijdens het politieke debat op ons symposium ter gelegenheid van ons 65 jarig bestaan. Over één iets waren de aanwezige politici het alvast eens: we moeten preventieve en curatieve zorg opnieuw naar hetzelfde beleidsniveau brengen. Over welk niveau dat dan moet zijn, liepen de meningen (niet geheel onverwacht…) uiteen.

Zuurstof voor de zorg. Het thema van ons symposium was niet toevallig gekozen.

De balans tussen vraag en aanbod in ons gezondheidszorg is zoek. Terwijl de zorgvraag almaar toeneemt, zowel in volume als in complexiteit, stagneert het zorgaanbod. Meer nog, kijken we enkel naar het aantal zorgverleners binnen dat aanbod, dan is de trend zelfs dalend. Anders gezegd: zorgverleners zijn met steeds minder om steeds meer te doen.

Die situatie is uiteraard zorgwekkend, catastrofaal hoeft ze niet te worden. Maar dan moeten we vandáág wel de juiste keuzes maken.

(lees hieronder verder)

Aftermovie

Over welke keuzes dat (kunnen) zijn, lieten we eerst drie experten aan het woord.

  • Jeroen Franssen van Agoria focuste op de nood aan een andere organisatie van de volledige arbeidsmarkt in België. De zorgsector functioneert nu eenmaal niet in een vacuüm. Willen we de personeelskrapte in onze sector aanpakken, dan moeten we ook rekening houden met de noden van andere sectoren. Enkel zo komen we tot duurzame oplossingen. (Lees HIER meer over het programma Be The Change.)
  • Katharine Mullock van de OESO nodigde beleidsmakers uit om meer aandacht te besteden aan skills dan enkel aan VTE’s bij het plannen van het zorgaanbod. De zorgvraag van vandaag is immers niet dezelfde als die van morgen. Om die toekomstige zorgvraag goed op te vangen, moeten we wéten hoeveel van welke skills daarvoor nodig zijn. (Lees HIER meer over het rapport van de OESO.)
  • Johan Hellings van AZ Delta ging ten slotte in op oplossingen uit de praktijk. Hij haalde het project WeScan aan als mogelijke oplossing voor het tekort aan technologen medische beeldvorming en legde uit hoe UHasselt healthcare engineers opleidt om de grote veranderingen waar onze gezondheidszorg voor staat straks mee in goede banen te leiden.

Politieke visies

Daarna was het de beurt aan de politici. Georges-Louis Bouchez (MR), Jan Bertels (Vooruit), Tineke Van hooland (Open Vld), Laurent Heyvaert (Écolo), Frieda Gijbels (N-VA) en Lieven Zwaenepoel (Groen) gingen met elkaar in debat over het beleid dat ons gezondheidszorg nodig heeft. Choreograaf Christophe Deborsu leidde de dans even luchtig als deskundig in goede banen.

Tijdens het debat kwamen enkele belangrijke verschillen in visie naar voren. De communautaire discussie over een gezondheidszorg op federaal of regionaal niveau kon daar uiteraard niet bij ontbreken.

Raakvlakken

Alle verschillende ten spijt, werden er ook belangrijke raakvlakken duidelijk tussen partijen. Zo waren alle aanwezige partijen het eens over de nood aan meer interdisciplinaire samenwerking in de zorg en aan een sterkere inzet van medische technologie als hulpmiddel om zorgverleners en patiënten beter te ondersteunen.

Breng preventie en zorg bijeen

Ook over de “verdeling” tussen preventieve en curatieve zorg bestond er eensgezindheid: België moet veel sterker inzetten op preventie, maar dat zal enkel lukken als de verantwoordelijkheid voor preventieve en curatieve zorg op hetzelfde beleidsniveau zit. Over welk niveau dat dan hoort te zijn, liepen de meningen dan weer uiteen…

 

Interessant om te weten? Liberaal in hart en nieren Georges-Louis Bouchez sprak zich uit voor een iets strakkere overheidssturing in de gezondheidszorg. “Het gaat tenslotte over een sector die we quasi volledig met publieke middelen financieren.”

"Ik ben liberaal in hart en nieren, maar vind niettemin dat de overheid onze gezondheidszorg gerust wat strakker mag aansturen."

Het afsluitende walking dinner ter gelegenheid van onze 65ste verjaardag was de kers op de taart van een erg gesmaakt evenement. Bedankt aan iedereen die erbij was en/of wilde zijn. En op naar 2024!

Enkele sfeerbeelden