Wat wij doen

Dienstverlening aan leden

beMedTech is de stem van fabrikanten en/of verdelers van medische hulpmiddelen, inclusief IVD, ten opzichte van beleidsmakers. Ons doel is de evolutie van de Belgische gezondheidszorgomgeving en -wetgeving naar een kwalitatief en duurzaam gezondheidszorgsysteem positief te beïnvloeden. Hiertoe zetten wij volop in op het opbouwen van vertrouwen in en geloofwaardigheid van de industrie van medische technologieën en het faciliteren van betere toegang en financiering voor medische technologie producten en diensten.

beMedTech biedt volgende diensten aan aan haar leden:

 • beMedtech treedt op als tussenpersoon tussen leden en:
  • Overheidsdiensten en beleidsmakers (minister en FOD Volksgezondheid, RIZIV, mutualiteiten, parlementariërs, FAGG, …)
  • Industriepartners (Agoria, APB, Mdeon …)
  • Patientenverenigingen
  • MedTech Europe
  • Belangrijke opinieleiders en beïnvloeders zoals wetenschappelijke organisaties (KCE), gezondheidsexperten, zorgverlener en gezondheidszorg organisaties
 • Leden informeren en adviseren over:
  • Stand van zaken mbt de bestaande en toekomstige Belgische wetgeving/reglementering (federaal en regionaal) en op Europees niveau.
  • Hun rechten en plichten tov de bevoegde overheidsdiensten (notificatie, CE-markering, distributie, …)
  • Relevante informatie rond marktgegevens (waar nodig verzamelen wij eigen data), publicaties zoals staatsblad, ...
  • Hun verplichtingen bij het FAGG
  • De terugbetaling van medische hulpmiddelen
 • Ondersteuning aan individuele leden bij hun markttoegang voor nieuwe of bestaande producten, van marktgegevens tot ethische, wettelijke, regelgevende, terugbetalings- en bekostigingsexpertise.
  Concreet bieden wij u de operationele ondersteuning bij onder meer:
  • Aanvragen voor terugbetaling (nieuwe technologieën en wijziging van terugbetaling).
  • Het opstellen van prijzendossiers
  • De opmaak van dossiers voor terugbetaling
  • De aanvraag van verhoogde terugbetalingen
  • Juridische vragen en vragen rond ethiek

 

Klik hier voor meer informatie rond het beMedTech lidmaatschap.