Wie wij zijn

Onze federatie

beMedTech is de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën. We vertegenwoordigen bijna 200 bedrijven, goed voor 80% van de betrokken markt in België.

Onze leden zijn fabrikanten en/of verdelers van medische hulpmiddelen. Samen brengen zij meer dan 500.000 medische technologieën tot bij Belgische patiënten en zorgverleners. Ze realiseren een jaaromzet van € 2,4 miljard euro, exclusief export, en zijn goed voor ongeveer 17.000 banen in België.

Medische hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen zijn alle producten en uitrustingen die onder het toepassingsgebied vallen van de Europese richtlijnen 2017/745/EU (MDR) en 2017/746/EU (IVDR). . Het gaat dus om een heel ruim werkgebied, van injectienaalden, rolstoelen en snelverbanden over implantaten en pacemakers tot medische beeldvorming en in-vitro diagnose testen.

dummy 1280x640

6 hoofdproductgroepen

De activiteiten van de beMedTech leden worden onderverdeeld in 6 hoofdproductgroepen:

  • Implantaten en overige Invasieve Medische Hulpmiddelen
  • Medische Verbruiksgoederen (Medical Consumables)
  • Medische Apparatuur en Systemen of Investeringsgoederen (Medical Equipment and Systems - MES)
  • In-vitro Diagnostica (IVD)
  • Digital Medtech
  • Services en Technologies Home Assistance (STHA)
img alt text

Secties en transversale werkgroepen

De verschillende hoofdproductgroepen zijn verder onderverdeeld in secties. Deze zijn dus productgebonden en behandelen materies eigen aan een marktsegment. Ze worden enkel opgericht voor de producten waar de leden, om reglementaire of commerciële redenen, een gemeenschappelijk optreden wenselijk achten.

Voor materies die specifieke productgroepen overstijgen, zoals klinische studies en ethiek, worden transversale werkgroepen opgericht.

Klik hier voor meer informatie over de structuur en werking van beMedTech.

Klik hier voor een overzicht van alle beMedTech leden.