Nuttige Links

 • Agoria Federatie van de bedrijven van de Belgische technologische industrie
 • ABTL-BVLT Belgische Vereniging van Laboratorium Technologen
 • AUVB-UGIB-AKVB Algemene Unie van Verpleegkundigen van België
 • APB Algemene Pharmaceutische Bond
 • AFPHB Association Francophone Des Pharmaciens Hospitaliers De Belgique
 • ASGB Algemeen Syndicaat van Geneeskundigen van België
 • BRAVO Belgian Radiation Oncology Awareness and Visibility Organization
 • BVAS Belgische Vereniging van Artsensyndicaten
 • BVZ Belgische vereniging der ziekenhuizen
 • CM Christelijke Mutualiteiten
 • Domus Medica Wetenschappelijke vereniging van Vlaamse huisartsen
 • EUROMCONTACT European Manufacturers of contact lenses and lens care products
 • FAGG Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
 • Flanders Investment & Trade
 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • GIBBIS Gezondheidsinstellingen Brussel
 • KCE Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
 • Lifetech.brussels
 • LM Liberale Mutualiteiten
 • MedTech Europe
 • MedTech Flanders
 • MedTech Wallonia
 • Mdeon
 • MECA-FC
 • MLOZ Onafhankelijke Ziekenfondsen
 • NBN Bureau voor Normalisatie
 • Ophaco Vereniging der coöperatieve apotheken van België
 • Recupel
 • SOCMUT Socialistische Mutualiteiten
 • SSMG Société Scientifique de Médecine Générale
 • SSPF Société Scientifique des Pharmaciens Francophones
 • SVH Syndicaat voor Vlaamse Huisartsen
 • VAL-I-PAC
 • VBO Verbond van Belgische Ondernemingen
 • VBS Verbond Der Belgische Beroepsverenigingen Van Artsen-Specialisten
 • VVRO Vereniging voor Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie
 • VBZV Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen
 • VLAS Vlaamse Stoma Verpleegkundigen
 • VVIZV Vlaamse Vereniging Intensieve Zorgen Verpleegkundigen
 • VVVS Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg
 • VVZ Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnichi
 • VZA Vlaamse vereniging van ziekenhuisapothekers
 • Zorgnet ICURO