Meerwaarde voor patiënt, zorgverlener en maatschappij

Het gebruik van digital medtech helpt de zorg voor een patiënt op verschillende manieren te verbeteren. De technologie kan bijvoorbeeld bijdragen aan een preciezere en/of een vroegtijdigere diagnose, een meer gepersonaliseerde behandeling, betere communicatie tussen de patiënt en het zorgteam, een effectiever zelfmanagement door de patiënt…

Hieronder vatten we de belangrijkste voordelen samen voor patiënten en zorgverleners. Welke voordelen een bepaalde oplossing exact inhoudt en voor wie, hangt uiteraard deels af van de specifieke toepassing.

Patiënt

 • krijgt een behandeling die beter op maat is (bijv. dankzij een preciezere diagnose),
 • is beter geïnformeerd over zijn of haar ziekte of behandeling (bijv. dankzij real time monitoring van bepaalde parameters),
 • kan zijn of haar gezondheidstoestand actiever managen (bijv. dankzij digitale therapie-ondersteuning),
 • is zeker van continue monitoring in plaats van via momentopnames (bijv. dankzij telemonitoring),
 • kan beter communiceren met het zorgteam (bijv. via een medische app),
 • wordt ontzorgd (bijv. dankzij een DTx-toepassing)…
img alt text

Zorgverlener

 • krijgt een beter inzicht in het ziekteverloop van een patiënt (bijv. dankzij continue monitoring),
 • kan van een afstand advies verlenen aan een patiënt (bijv. dankzij een medische app),
 • wordt automatisch op de hoogte gesteld van afwijkende waarden bij een patiënt (bijv. dankzij telemonitoring),
 • kan met meer relevante data rekening houden bij de diagnosestelling (bijv. dankzij een CDS-systeem),
 • kan de patiënt ontlasten (bijv. dankzij een DTx-toepassing)…
img alt text

Maatschapij

Maar digitale medische technologieën houden niet alleen voordelen in voor individuele zorgverleners en patiënten, ze hebben ook een belangrijke meerwaarde voor de gezondheidszorg en de maatschappij als geheel. Meer zelfs, ze zijn cruciaal om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van onze zorg ook de komende decennia te blijven vrijwaren.

Onze bevolking vergrijst, we leven met zijn allen langer en steeds meer mensen hebben nood aan chronische zorg. De zorgvraag neemt met andere woorden elke dag toe. Anderzijds evolueert het zorgaanbod niet mee. Toch niet als we enkel naar het aantal zorgverleners kijken.

Nemen we digitale medische technologie mee in rekening, dan kunnen we onze zorgcapaciteit én -kwaliteit net vergróten. Technologie kan immers bepaalde repetitieve taken overnemen van onze zorgverleners, hen ondersteunen in hun besluitvorming, vroegtijdig ingrijpen mogelijk maken, de ontwikkeling van bepaalde aandoeningen helpen voorkomen, patiënten actiever betrekken…  Kortom: onze zorgverleners helpen om meer impact te creëren met hun kennis en skills.

img alt text

Newsletter

Wenst u op de hoogte te blijven omtrent onze persberichten, publicaties, opleidingen en andere actualiteit omtrent medische technologieën? Vul uw emailadres in en duidt uw keuze aan (enkel beMedTech algemene newsletter en/of specifieke Digital MedTech)