Aanbevelingen voor het beleid

Disclaimer: de voorgestelde aanbevelingen maken idealiter deel uit van een algemene paradigmashift, waarbij we evolueren van een ziekte- naar een gezondheidsmodel. Die shift gebeurt op basis van concrete gezondheids- en gezondheidszorgdoelstellingen, richt zich op doelmatige zorg en wordt objectief en transparant gefinancierd.

Naar een onderbouwd, proactief beleid voor medtech

Versterking van beleidskennis over medtech

1. Minstens één voltijds adviseur “medische technologieën” op elk van de verschillende kabinetten Volksgezondheid in ons land.

2. Versterking van de expertenteams “medische technologieën” bij elk van de verschillende gezondheidsadministraties in ons land, in de breedte (aantal medewerkers) en in de diepte (kennis).

Proactieve medtechscan

3. Ad hoc: verplichte analyse van de mogelijke rol van medische technologieën bij de uitwerking van beleid rond nieuwe zorgmodellen en -trajecten.

4. Korte termijn: jaarlijks dialoogmoment tussen de gezondheidsadministraties en de industrie, waarbij de betrokkenen samen kijken naar de medische technologieën die de komende maanden verwacht worden in België en de rol die ze kunnen spelen.

proactief beleid1

5. Langere termijn: horizon scanning specifiek voor innovatieve medische technologieën.  

Naar een versnelde toegang voor medtech

6. Vaste aandacht in het overlegmodel voor de rol die gamechanging medische technologieën kunnen spelen. Naast medische experten staan ook onafhankelijke gezondheidseconomen, sociologen, patiëntenvertegenwoordigers en andere profielen mee in voor de evaluatie van de (meer)waarde van een technologie.

7. Snellere toegang tot de praktijk voor medische technologieën die efficiëntiewinst, een betere personeelsinzet en/of patient empowerment vooropstellen. Dat gebeurt via een tweetrapssysteem. Meer weten? Klik hier.

8. Uitbreiding van bundled payment-systemen in aantal en in kwaliteit. Zo komen er zorgtrajecten voor meerdere chronische aandoeningen. Binnen bestaande zorgtrajecten wordt meer ingezet op outcome-based incentives. versnelling1Zorgverleners en -instellingen krijgen ook meer autonomie om medische technologieën wel of niet in te zetten. 

Naar een moderne regelgeving voor medtech

9. Consolidatie van de versnipperde regels in een eigen wet voor medische technologieën, met een medtechspecifieke terminologie. Meer weten? Klik hier.

10. Wettelijke inschrijving van de deontologische principes die beMedTech en haar leden naar voren schuiven voor de sector. Meer weten? Klik hier.

11. Harmonisering van de btw-wetgeving voor medische hulpmiddelen en voor geneesmiddelen. moderne regelgeving1Meer weten? Klik hier

Naar een geïntegreerd ecosysteem met medtech

12. Open innovatiesystemen zoals living labs en health hubs. Meer weten? Klik hier.

13. Duidelijke regels voor de ontsluiting en het gebruik van health data.Toegankelijkheid van data stimuleert onderzoek naar nieuwe toepassingen van medische technologie, ondersteunt de gezondheidseconomische evaluatie van zorgprocessen en is cruciaal voor de ontwikkeling van slimme, datagedreven technologieën. 

14. Stimulans voor studies met medische technologieën. Meer weten? Klik hier.

15.geintegreerd systeem2 Versterking van de kennis over medische technologie bij zorgverleners.