We zijn erg blij dat u interesse hebt getoond in onze vereniging. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor beMedTech V.Z.W.

Wij hechten bijzonder veel belang aan uw privacy en behandelen uw persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit Privacy- en Cookiebeleid regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze homepage worden aangekondigd.

Deze versie van het Privacy- en Cookiebeleid werd het laatst gewijzigd op 14 april 2019.

1. Wanneer is dit Privacy- en Cookiebeleid van toepassing?

beMedTech hecht belang aan uw privacy. Het is mogelijk onze website te gebruiken zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Om specifieke redenen en voor specifieke diensten via onze website kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Elk bezoek en gebruik van de website is onderworpen aan dit privacy- en cookiebeleid.

Voor specifieke projecten is het mogelijk dat wij persoonsgegevens op individuele basis moeten verwerken. Deze informatie, evenals de aard, de omvang en het doel ervan, worden altijd aan de betrokkene meegedeeld en er moet vóór alle soorten verwerking expliciet toestemming worden gegeven. De betrokkene kan het recht om zijn of haar toestemming in te trekken op elk moment uitoefenen door contact op te nemen met beMedTech V.Z.W. via het e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

De verwerking van persoonsgegevens van een betrokkene zal steeds gebeuren in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die door beMedTech V.Z.W. individueel op elke situatie worden toegepast. De persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. Deze persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derde partijen, tenzij anders vermeld. Al onze projecten zijn onderworpen aan dit privacybeleid.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking voor uw persoonsgegevens?

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke:

beMedTech V.Z.W. waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in de Romeinsesteenweg, 468  België 1853 Grimbergen – België en die bereikbaar is via telefoon op het Tel  nr +32 2 257 05 90 en of via e-mail op het adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

3. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

a. Om een profiel aan te maken en om u op de hoogte te houden

beMedTech verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door de de aanmaak van een profiel op de website of door het inschrijven op onze nieuwsbrieven, vraagt om u informatie te verstrekken over bepaalde thema’s en onderwerpen van de dossiers die beMedTech opvolgt, of om u op de hoogte te houden van haar activiteiten, events enz. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u ons dat eenvoudig laten weten tijdens de inschrijvingsprocedure.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw voornaam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw taalvoorkeur en uw interesses.

Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw toestemming of op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

b. Om uw deelname aan een evenement te bevestigen

Als u wenst deel te nemen aan een evenement van beMedTech, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw deelname te registreren en om u een factuur te kunnen bezorgen.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw profielgegevens (als u een profiel heeft aangemaakt op de website van beMedTech), uw facturatiegegevens, gegevens in verband met uw maaltijdvoorkeur en alle andere (persoons)gegevens die u ons bezorgt.

Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw toestemming of op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek maatregelen te nemen voor het sluiten van een overeenkomst.

c. Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen

Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met beMedTech en alle andere (persoons)gegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van beMedTech om u te informeren over haar activiteiten.

d. Voor het technisch en functioneel management van onze website

beMedTech kan anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelen. Dit maakt het ons mogelijk de beMedTech-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers, aan uw behoeften aan te passen en sociale media-functionaliteiten aan te bieden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw zoals browser type, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de beMedTech-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit doen we bv. aan de hand van cookies.

Deze gegevens worden naargelang het geval verwerkt op grond van uw toestemming of op basis van het gerechtvaardigde belang van beMedTech om haar website te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

4. Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Onze cookies bevatten een cookie-ID. Door het gebruik van cookies kan beMedTech V.Z.W. aan de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling. Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen.

Tijdens een bezoek aan de beMedTech-website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om onze website te verbeteren, om de website beter af te stemmen op uw behoeften en om sociale media-functionaliteiten mogelijk te maken. De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat er cookies via onze website worden geplaatst door de instellingen van de gebruikte internetbrowser te veranderen en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren.

Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn sommige functies van onze website mogelijk niet volledig bruikbaar.

5. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

6. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van beMedTech kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. beMedTech is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die websites van toepassing.

Als u inhoud van de beMedTech-website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de gebruikers van die sociale media zichtbaar zijn. beMedTech is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die sociale media van toepassing.

7. Tot wie kan u zich richten om uw recht van toegang, verbetering of verzet uit te oefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door beMedTech worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om u te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

Onze website maakt gebruik van cookies. Onze cookies bevatten een cookie-ID. Door het gebruik van cookies kan beMedTech V.Z.W. aan de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling. Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons in staat om, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat er cookies via onze website worden geplaatst door de instellingen van de gebruikte internetbrowser te veranderen en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren.

Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma's. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn sommige functies van onze website mogelijk niet volledig bruikbaar.

8. Periode waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen

We zullen de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, d.i. vaak voor de duur van een specifiek project, een specifiek contract of een specifieke wettelijke verplichting. Als het doel van opslag niet langer van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met wettelijke vereisten.

De verwerkte persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. Werknemers die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens zijn contractueel gebonden aan een zeer strikte vertrouwelijkheidsverplichting.

9. Rechten van de betrokkene

In overeenstemming met de AVG hebben alle betrokkenen de volgende rechten:

  • Recht op transparantie
  • Recht op bevestiging 
  • Recht op toegang 
  • Recht op rectificatie
  • Recht op verwijdering (het "recht om te worden vergeten")
  • Recht op beperking van verwerking 
  • Recht op gegevensoverdracht 
  • Recht op bezwaar 
  • Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering 
  • Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken.

Voor meer informatie over deze rechten kunt u de AVG raadplegen.

Als u meer informatie wenst over dit privacybeleid, als u vragen hebt of één van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We raden u daarom aan om het regelmatig te raadplegen.