Daubie: 'Tijd om m-health een belangrijke plaats te geven in de zorg'

Kan digitale technologie in de gezondheidszorg zorgverleners (artsen en apothekers) en patiënten helpen bij de zorg? Mickaël Daubie is overtuigd van wel. De directeur-generaal van de Dienst geneeskundige verzorging van het Riziv legt de voordelen uit van een beleid dat inzet op mobile health.

Dit interview kadert in de campagne Digital-In-Health van het Riziv waar onze federatie aan meewerkt (zie kaderstuk onderaan). 

Mike Daubie1Waarom wil het Riziv artsen, apothekers en patiënten bewustmaken van de mogelijkheden van digitale gezondheidstechnologie?

Mickaël Daubie: Het gebruik van die technologieën is noodzakelijk in de huidige context van krimpende financiële en menselijke middelen.

We proberen de dynamiek daarrond nieuw leven in te blazen met een nieuwe procedure voor het aanvragen van terugbetaling voor het gebruik van dergelijke toepassingen. Nieuwe tools moeten daardoor sneller op de markt kunnen komen.

Als onderdeel van de nieuwe procedure kunnen sinds 1 oktober 2023 ook zorgprofessionals, wetenschappelijke verenigingen en ziekenhuizen een aanvraag voor terugbetaling indienen. Waarom?

MD: In het verleden kon alleen de industrie aanvragen voor terugbetaling indienen. Dat hebben we nu uitgebreid. De industrie kan uiteraard nog altijd aanvragen indienen, maar wetenschappelijke en professionele verenigingen en ziekenhuizen kunnen dat nu ook.

Belangrijk is dat de toepassing waarvoor financiering wordt aangevraagd, of dat nu tijdelijk of permanent is, geïntegreerd is in een zorgpad. We financieren niet de toepassing op zich, wel het gebruik ervan in een zorgpad. Die inbedding is cruciaal.

Welke types oplossingen komen in aanmerking voor terugbetaling?

MD: Het gaat om twee categorieën toepassingen. Ten eerste toepassingen waarmee zorgverleners hun patiënten van een afstand kunnen monitoren. Ten tweede medische toepassingen in de strikte zin van het woord. Dat kunnen bijvoorbeeld toepassingen zijn die het stellen van een diagnose of het toedienen van een behandeling van een afstand mogelijk maken.

Kunt u zorgverleners geruststellen dat de gezondheidsdata verzameld met die toepassingen veilig verwerkt zullen worden?

MD: Absoluut. Een CE-markering en de inbedding in het eHealth-ecosysteem in termen van interactie en interoperabiliteit zijn voorwaarden om in aanmerking te komen voor terugbetaling door het Riziv.

Met de nodige criteria hebben we garanties ingebouwd dat alle medische gegevens worden verwerkt met respect voor de privacy en vertrouwelijkheid.

Nodigt u zorgverleners, artsen en apothekers en bedrijven uit om dossiers in te dienen?

MD: Vast en zeker! Het is waar onze sector om vraagt. Met het Riziv hebben we een budget vrijgemaakt, een permanente werkgroep opgericht en voorwaarden opgesteld. Nu hebben we dossiers nodig van onze zorgpartners!

Welk budget is hier in het totaal voor uitgetrokken?

MD: Binnen het Riziv hebben we 3,8 miljoen euro vrijgemaakt om het gebruik van mobiele toepassingen in de zorg te stimuleren. Met die middelen zullen we de toepassingen terugbetalen die een positieve evaluatie ontvangen.

Campagne Digital-In-Health

Dit interview kadert in de campagne Digital-In-Health van het Riziv.

Digitaal ondersteunde zorg kan een meerwaarde zijn voor zowel patiënten als zorgverleners. Met deze campagne wil het Riziv de mogelijkheden tot integratie van deze innovatieve technologieën in het zorgpad nog beter kenbaar maken bij zorgverleners en hen uitnodigen om mee op de kar te springen.

Onze federatie ondersteunt het initiatief, samen met Agoria.

img alt text

Newsletter

Wenst u op de hoogte te blijven omtrent onze persberichten, publicaties, opleidingen en andere actualiteit omtrent medische technologieën? Vul uw emailadres in en duidt uw keuze aan (enkel beMedTech algemene newsletter en/of specifieke Digital MedTech)