'Dit apparaat heeft mijn leven letterlijk veranderd'

Paul Peeters (75) is al jaren hartpatiënt. Zijn cardioloog, dr. Pierre Troisfontaines van Hôpital de la Citadelle in Luik, stelde in 2018 een nieuwe aanpak voor omdat zijn toestand achteruitging: zijn gezondheid van een een afstand opvolgen via telemonitoring. Paul had er toen geen idee van dat die beslissing zijn leven zou veranderen.

Dit interview kadert in de campagne Digital-In-Health van het Riziv waar onze federatie aan meewerkt (zie kaderstuk onderaan).

Hoe heeft u telegeneeskunde leren kennen?

"Ik werd al jaren opgevolgd in het Citadelle-ziekenhuis dat gespecialiseerd is in hartfalen. In 2018 werd ik opgenomen omdat mijn hart achteruitging. In het ziekenhuis kreeg ik een hartstilstand en moest ik naar intensieve zorg."

"Mijn hart stopte met kloppen en ik moest gereanimeerd worden. Ik kreeg ook de diagnose ventriculaire tachycardie."

"In april 2018 besloten de artsen om een pacemaker bij mij te implanteren. In september van datzelfde jaar was mijn toestand nog steeds niet helemaal stabiel, dus stelde mijn cardioloog een systeem voor telemonitoring voor."

Paul PeetersWat houdt dat systeem precies in?

"De dokters hebben een kleine druksensor ingeplant in een vertakking van de longslagader. De sensor meet de druk in de longslagader.”

Hoe ziet uw dagelijkse routine eruit?

"Elke ochtend ga ik op een speciaal kussen liggen. De sensor die bij mij is ingeplant, stuurt verschillende metingen naar het ziekenhuis. Ik moet ook informatie delen over mijn hartslag en laten weten of ik bepaalde symptomen heb."

'Elke ochtend ga ik op een speciaal kussen liggen. De sensor die bij mij is ingeplant, stuurt verschillende metingen naar het ziekenhuis.'

"Alle gegevens komen versleuteld aan op beveiligde servers en worden geanalyseerd door een verpleegkundige. Die pikt eventuele alarmwaarden op en stuurt afwijkende gegevens door naar de cardioloog".

"Sinds 2018 heb ik het geluk dat ik door twee verpleegkundigen word opgevolgd: een verpleegkundige gespecialiseerd in hartfalen en een verpleegkundige gespecialiseerd in cardiologische opvolging van een afstand."

Wat zijn de voordelen van die telemonitoring voor u?

"Volgens mijn cardioloog kunnen ze met deze technologie een onstabiele periode twee à drie weken vroeger ontdekken dan normaal. Voor mij betekent het dat ik veel minder vaak naar het ziekenhuis ga. Enkel mijn pacemaker moet nog twee keer per jaar gecontroleerd worden en ik moet opvolgecho’s laten maken. Ik ben sindsdien niet meer in het ziekenhuis opgenomen. Mijn behandeling staat helemaal op punt."

En wat zijn de gevolgen voor uw dagelijkse leven?

"Een rechtstreeks gevolg is dat ik opnieuw veel actiever ben. Ik ben altijd erg sportief geweest. Maar in de laatste paar maanden voor ik het implantaat kreeg, was ik fysiek erg verzwakt.

"Dankzij de telemonitoring van mijn cardiologische toestand kan ik weer een veel actiever leven leiden.

"Dit apparaat heeft letterlijk mijn leven veranderd. Nu ga ik opnieuw elke dag fietsen. En ik heb mijn lessen Nederlands aan de Universiteit voor de Derde Leeftijd hervat."

Tot slot, waarom koos het ziekenhuis u indertijd voor telemonitoring?

"In 2018 was er nog geen officieel terugbetalingskader, maar het Citadelle-ziekenhuis volgde wel al hartpatiënten op van een afstand (*). Mijn cardioloog en het zorgteam hebben toen besloten om mij mee in dat programma op te nemen. Daar ben ik ze nog steeds heel dankbaar voor."

(*) In La Citadelle wordt deze beslissing genomen door het Heart Team. Momenteel worden meer dan 300 patiënten opgevolgd via telemonitoring in het centrum.

Campagne Digital-In-Health

Dit interview kadert in de campagne Digital-In-Health van het Riziv.

Digitaal ondersteunde zorg kan een meerwaarde zijn voor zowel patiënten als zorgverleners. Met deze campagne wil het Riziv de mogelijkheden tot integratie van deze innovatieve technologieën in het zorgpad nog beter kenbaar maken bij zorgverleners en hen uitnodigen om mee op de kar te springen.

Onze federatie ondersteunt het initiatief, samen met Agoria.

img alt text

Newsletter

Wenst u op de hoogte te blijven omtrent onze persberichten, publicaties, opleidingen en andere actualiteit omtrent medische technologieën? Vul uw emailadres in en duidt uw keuze aan (enkel beMedTech algemene newsletter en/of specifieke Digital MedTech)