Persberichten Archief

2024

11/03/2024

Medische technologie, bron van zuurstof voor de zorg

Er is een groeiend onevenwicht tussen zorgvraag en -aanbod in ons land. Pasklare oplossingen zijn er helaas niet. Om de balans te herstellen, zullen we komende jaren méér zorg moeten leren leveren met dezelfde zorgcapaciteit. In ons memorandum "Zuurstof voor de zorg" leggen we uit hoe medische technologie daarbij kan helpen.
Lees meer
17/01/2024

Verandering in dagelijks bestuur bij beMedTech

Met Sabrina Suetens krijgt beMedTech straks een nieuwe managing director. Ze volgt Marnix Denys op, die onze federatie de voorbije zeven en een half jaar heeft geleid. Sabrina Suetens start in haar nieuwe functie op 1 februari 2024.
Lees meer

2023

23/11/2023

‘België pakt sepsis vandaag helemaal niet zo goed aan’

Sepsis is een extreme reactie van het lichaam op een infectie. Elk jaar sterven er duizenden Belgen aan de ziekte. En voor wie overleeft, zijn de gevolgen vaak dramatisch. Een snelle aanpak zou veel problemen kunnen vermijden maar ontbreekt vandaag vaak in ons land. Pano ging er gisteravond op in tijdens een emotionele reportage.
Lees meer
22/11/2023

Pittig politiek debat geeft (zuur)stof tot nadenken

Hoe kijken beleidsmakers naar het groeiende onevenwicht tussen vraag en aanbod in de zorg in ons land? Die vraag stond centraal tijdens het politieke debat op ons symposium afgelopen maandag. Over één iets waren de aanwezige politici het alvast eens: we moeten preventieve en curatieve zorg opnieuw naar hetzelfde beleidsniveau brengen. Over welk niveau dat dan moet zijn, liepen de meningen (niet geheel onverwacht…) uiteen.
Lees meer
20/11/2023

De zorgverlener van morgen is een team (en medische technologie maakt er deel van uit)

We weten het allemaal: de zorg kreunt onder het personeelstekort. Een wonderoplossing voor dat probleem bestaat niet. Maar veel kleine stappen maken samen een grote impact. Verschillende stakeholders uit de zorg formuleren een reeks voorstellen om zorgverleners beter te ondersteunen en de balans tussen vraag en aanbod te herstellen. Gemene deler in die voorstellen? De gerichte inzet van medische technologie.
Lees meer
06/11/2023

Campagne vraagt meer aandacht voor ondervoeding

Ondervoeding is een onderschat probleem in de zorg. Het verslechtert de prognose voor patiënten op het vlak van klinische outcomes én van levenskwaliteit. Samen met 48 andere Belgische stakeholders zetten we daarom de schouders onder de Malnutrition Awareness Week. De campagne loopt van 6 tot en met 12 november.
Lees meer
23/10/2023

Samen bouwen aan medtech valley: succesvolle kick-off !

Hoe zorgen we dat beloftevolle medische technologieën sneller doorbreken in ons land? Rond dat vraagstuk verzamelden we begin oktober 130 “innovatiebelievers” in Vilvoorde. Het evenement was de start van een gezamenlijk traject. Doel? Een medtech valley creëren waar Belgische patiënten, zorgverleners, bedrijven en burgers beter van worden.
Lees meer
18/10/2023

Beperking op PFAS-gebruik: Europese publieke raadpleging afgesloten

Ruim 4.400 organisaties, bedrijven en individuen dienden samen meer dan 5.600 opmerkingen in over het verbod van het gebruik van PFAS in de Europese Economische Ruimte. Het European Chemicals Agency zal alle feedback nu analyseren en evidence-based argumenten meenemen in zijn finale advies aan de Europese Commissie.
Lees meer
12/10/2023

26 bedrijven ondertekenen geüpdatet IVD-charter

26 bedrijven hebben het geüpdatete charter voor in-vitro diagnostica (IVD) van beMedTech ondertekend. Daarmee bevestigen ze hun engagement om tests van hoge kwaliteit tot bij de patiënt te brengen. De Commissies voor Klinische Biologie en voor Pathologische Anatomie en het Belgisch College voor Menselijke Erfelijkheid en Zeldzame Ziekten werkten mee aan het project en onderschreven het geüpdatete charter.
Lees meer
17/07/2023

Real-world data: welke rol bij analyse van budgetimpact?

Wie terugbetaling aanvraagt voor een implantaat of ander invasief medisch hulpmiddel in ons land, moet een budgetimpactanalyse opmaken: wat is het verwachte effect van de terugbetaling op het gezondheidszorgbudget? Het KCE ging na welke rol real-world data daarbij kunnen spelen. Conclusie: real-world data kunnen bijdragen tot een betere analyse maar volstaan niet op zich.
Lees meer
28/06/2023

PFAS-verbod en de impact op medische technologie?

Zowel Europees als nationaal is er wetgeving in voorbereiding die het gebruik van PFAS aan banden legt of volledig verbiedt. De focus in België ligt op de verpakking van voeding en drank, maar de voorlopige tekst laat (minieme) ruimte voor interpretatie. Daardoor zou het verbod ook op medische hulpmiddelen van toepassing kunnen zijn. Met beMedTech volgen we dit nauwgezet op, samen met het FAGG en MedTech Europe.
Lees meer
27/06/2023

Medische technologie kan ‘zorginflatie’ afremmen

De kosten voor zorg lopen elk jaar op. Dat ligt deels aan factoren die we niet in de hand hebben, zoals de vergrijzing. Maar we kunnen de ‘zorginflatie’ wel degelijk afremmen. Heel wat technologische tools die onze zorg beter en doeltreffender kunnen maken, breken evenwel niet door. Vooral door het verouderde financieringsmodel in de zorg. Verschillende stakeholders formuleerden aanbevelingen om die stilstand te doorbreken.
Lees meer
11/05/2023

Aantal prikincidenten in de zorg stijgt met ruim kwart miljoen in Europa

Van maart 2020 tot maart 2021 vonden er ruim 1,46 miljoen priken snijongevallen plaats in zorginstellingen in de EU. Dat is een stijging met maar liefst 22% ten opzichte van het jaar voordien. Om meer aandacht te vragen voor het belang van veiligheid in zorginstellingen, lanceren we samen met onze leden de sensibiliseringscampagne SAFETY.
Lees meer
09/03/2023

‘Gezondheidseconomisch redeneren is nog geen reflex in België’

Naar aanleiding van het artikel ‘35 miljard euro voor gezondheid, maar amper controle.’ (De Standaard) kroop onze managing director Marnix Denys in zijn pen. “Binnen het huidige overlegmodel wordt vaak over gigantische bedragen beslist zonder het bredere plaatje in acht te nemen. De vraag lijkt vooral hoe we de koek zo netjes mogelijk kunnen verdelen tussen stakeholders. Dat uitgangspunt is verkeerd.”
Lees meer
09/03/2023

KCE over digitale tools in de zorg: stilstaan is achteruitgaan

Begin dit jaar publiceerde het KCE zijn rapport over de evaluatie van digitale medische toepassingen. De belangrijkste boodschap? Het is nog te vroeg om voluit voor deze of gene methode te kiezen, maar langer talmen is geen optie. Digital medtech biedt zoveel kansen voor patiënten, zorgverleners en het systeem dat we goede oplossingen zo snel mogelijk naar het terrein moeten brengen.
Lees meer

2022

28/02/2022

Results EUROTRAK Belgium 2021

Results of the EuroTrak study in Belgium 2021
Lees meer
10/02/2022

PERSBERICHT: Medische technologie als hefboom voor “operatie ziekenhuishervorming”

Met beMedTech, de Belgische federatie van medische technologieën, hebben we de plannen van minister Frank Vandenbroucke voor de hervorming van het Belgische ziekenhuislandschap met veel interesse gelezen. We onderschrijven veel van de voorstellen en zijn ervan overtuigd dat medische technologie een cruciale hefboom wordt om de hervormingen te realiseren. Een futureproof gezondheidszorg gaat immers hand in hand met medische technologie
Lees meer

2021

25/11/2021

OPINIE: Medische hulpmiddelen & deontologie: stap vooruit voor de patiënt

beMedTech voert met haar leden een verbod in om individuele zorgverleners nog te sponsoren voor hun deelname aan wetenschappelijke conferentie. Het verbod geldt voor alle leden van beMedTech, die samen goed zijn voor 80% van de Belgische markt. “We verzwakken onze concurrentiepositie tegenover andere bedrijven misschien met dit initiatief, maar al onze leden beseffen dat dit enige juiste weg is”, aldus beMedTech-directeur Marnix Denys
Lees meer
24/11/2021

Ban op individuele sponsoring in het belang van de patient

Elke patiënt heeft recht op een medisch hulpmiddel dat objectief gezien het beste is
Lees meer
21/01/2021

Medische apps vanaf nu terugbetaalbaar

Validatiepiramide mHealthBelgium klaar
Lees meer

2020

30/10/2020

One-stop-shop zuurstof platform draait op volle toeren

One-stop-shop zuurstof platform draait op volle toeren
Lees meer
29/09/2020

Het is hoog tijd prik- en snijongevallen kordaat aan te pakken

Veiligheid zorgverleners op het werk moet beter
Lees meer
05/06/2020

Duidelijk financieringskader nodig voor doorbraak medische apps in België

Om gezondheidsapps in België echt te doen doorbreken is er nood aan een structureel financieringskader met transparante evaluatiecriteria
Lees meer
03/03/2020

Wereld Gehoor Dag 3 maart 2020

3 maart 2020 is Wereld Gehoordag. Medische technologieën verbeteren de levenskwaliteit van slechthorenden en helpen de uitgaven te beperken.
Lees meer

2018

15/11/2018

beMedTech symposium 60 Jaar

De medische technologie als motor van een waarde-gedreven gezondheidszorg.
Lees meer
14/11/2018

België wereldtop in kankeronderzoek, maar patiënt plukt onvoldoende de vruchten

BRAVO symposium België wereldtop in kankeronderzoek maar patiënt plukt onvoldoende de vruchten. Oproep voor betere toegang tot moderne radiotherapie voor de Belgische borstkankerpatiënt.
Lees meer
05/10/2018

Oktober: bewustwordingsmaand rond borstkanker

BRAVO symposium Oktober: bewustwordingsmaand rond borstkanker. Radiotherapeuten en medische technologie ijveren samen voor betere toegang tot moderne bestralingstechnieken.
Lees meer
27/09/2018

Wereld Hart Dag 29 september 2018

29 september 2018 is Wereld Hart Dag. De sector van de medische technologieën investeert verder in de strijd tegen hart- en vaatziekten.
Lees meer
01/02/2018

Lancering van HealthTech.Belgium

Laten we van België HÉT testland voor healthtech-innovatie maken.
Lees meer