Beperking op PFAS-gebruik: Europese publieke raadpleging afgesloten

European Chemicals Agency

(Foto: European Chemicals Agency)

Ruim 4.400 organisaties, bedrijven en individuen dienden samen meer dan 5.600 opmerkingen in over het verbod van het gebruik van PFAS in de Europese Economische Ruimte. Het European Chemicals Agency zal alle feedback nu analyseren en evidence-based argumenten meenemen in zijn finale advies aan de Europese Commissie.

Van 22 maart tot en met 25 september 2023 liep de publieke raadpleging over het voorstel om het gebruik van PFAS sterk in te perken in de Europese Economische Ruimte (de EU en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).

Het Risk Assessment Committee en het Socio-Economic Analysis Committee van het European Chemicals Agency (ECHA) analyseren alle feedback nu en formuleren hun adviezen voor Europese Commissie tegen eind dit jaar. Begin 2024 wordt een nieuwe publieke consultatieronde verwacht over het geüpdatete voorstel tot beperking.

Verbod met uitzonderingen

Het initiatief om het gebruik van PFAS (sterk) aan banden te leggen in Europa vloeit voort uit de bekommernis over de impact van PFAS op mens, dier en omgeving. Bedoeling is dat er een verbod komt op PFAS-gebruik maar dat tezelfdertijd in enkele uitzonderingen wordt voorzien.

Onder meer voor medische hulpmiddelen zou er een uitzondering moeten komen. Bepaalde types PFAS waarvoor niet altijd een alternatief voorhanden is, zijn immers cruciaal voor de productie van medische hulpmiddelen.

Een algemeen verbod op PFAS zou de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen en dus de zorg voor heel wat patiënten in Europa in het gedrang kunnen brengen.

Een algemeen verbod zou de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen en dus de zorg voor heel wat patiënten in Europa in het gedrang kunnen brengen. In veel gevallen gaat het bovendien om stabiele soorten PFAS die geen gevaar inhouden voor mens en omgeving.

Belgische autoriteiten

Onze Europese koepelorganisaties MedTech Europe en Euromcontact dienden het verzoek in bij het ECHA om het gebruik van PFAS toe te laten voor de productie van medische hulpmiddelen. Beide organisaties staan ook, samen met ons, in contact met de bevoegde Belgische autoriteiten om de Belgische wetgeving hierover op te volgen.

We houden onze leden op de hoogte van de ontwikkelingen in dit dossier. Bedrijven of andere stakeholders die vragen hebben, kunnen ons steeds bereiken via info@bemedtech.be.