Samen bouwen aan medtech valley: succesvolle kick-off !

Medtech valley

Hoe zorgen we dat beloftevolle medische technologieën sneller doorbreken in ons land? Rond dat vraagstuk verzamelden we begin oktober 130 “innovatiebelievers” in Vilvoorde. Dat deden we samen met de regionale clusters BioWin, lifetech.brussels en Medvia en met de steun van enkele andere belangrijke stakeholders uit de Belgische zorgsector.

Het is een fout die heel wat ervaren ondernemers zullen herkennen: je hebt een fantastisch idee en gaat ervan uit dat eens je dat weet om te zetten in een tastbare medische technologie, de rest wel vanzelf zal volgen. Helaas, niets is minder waar.

Hoe beloftevol ze ook zijn, heel wat Belgische medische technologieën slagen er niet of slechts zeer moeizaam in om door te breken in de praktijk. En om daar te doen waarvoor ze zijn ontworpen: een verschil maken voor patiënten en zorgverleners.

Gemiste kansen

Als een doorbraak uitblijft, is dat in de eerste plaats een spijtige zaak voor de betrokken ondernemers en bedrijven. Maar het betekent ook een gemiste kans voor de patiënten en zorgverleners die misschien geholpen konden worden met de technologie in kwestie. En voor de overheid die de gezondheidszorg minder snel ziet vernieuwen dan mogelijk.

De oorzaken voor de moeilijke stap naar de praktijk zijn legio. Het gaat over financieringsmechanismen, de organisatie van onze zorg, uitdagingen rond implementatie, de evaluatie van de meerwaarde van oplossingen, betrokkenheid van patiënten en zorgverleners bij de ontwikkeling van oplossingen, noem maar op.

Gezamenlijk traject

De complexiteit en verwevenheid van factoren maakt dat voor structurele oplossingen per definitie samenwerking nodig is. Tussen medtechbedrijven onderling. En tussen de medtechsector en de andere stakeholders: overheden, zorgverleners en -organisaties, patiënten, ziekenfondsen…

Vanuit dat besef groeide het idee om als beMedTech de handen in elkaar te slaan met de regionale clusters BioWin, lifetech.brussels en Medvia. Ook Agoria, Voka Health Community, imec.istart en Covartim hebben zich bij het initiatief aangesloten.

Marnix Denys: “Om duurzaam te kunnen groeien, is kennis van en contact met het beleid noodzakelijk.”

Marnix Denys, managing director van beMedTech: “Heel wat organisaties helpen bedrijven om te groeien. Wij helpen bedrijven vooral met beleidsvraagstukken. Dat lijken misschien aparte werelden, ze zijn het allerminst. Om duurzaam te kunnen groeien, is kennis van en contact met het beleid noodzakelijk. Met dit initiatief brengen we die twee facetten samen.”

Op 3 oktober 2023 vond de kick-off plaats in Living Tomorrow met maar liefst 130 innovatiebelievers van verschillende bedrijven. Thema van de dag was home market success, met op het programma uitleg over de huidige financieringsvormen voor medtech in België en de uitdagingen daarbij, recente ervaringen van bedrijven die financiering aanvroegen, een blik op ons omringende landen…

Op naar medtech valley

Op 23 november 2023 staat een eerste workshop op de agenda. Daarbij zullen de deelnemers zich samen over mogelijke oplossingen buigen om de doorbaak van beloftevolle medische technologieën in ons land te versnellen. Op 12 december 2023 volgt een tweede workshop.

De input van beide workshop zetten we vervolgens om in een whitepaper met aanbevelingen voor het beleid. Doel? Samen met alle stakeholders een medtech valley creëren in ons land waar Belgische patiënten, zorgverleners, bedrijven en burgers beter van worden.

‘Twee opties voor België: nummer één of rode lantaarn’

Eén van de praktijkverhalen die aan bod kwamen op 3 oktober was dat van Byteflies. Hans Danneels, mede-oprichter en co-CEO, vertelde er over zijn ervaringen met de implementatie van Byteflies’ oplossingen voor thuismonitoring.

Een uitspraak die we er hier graag uit lichten: “If Belgium is not the first country, it will be the last.”

Klein en complex

België is zo klein als afzetmarkt en zo complex als systeem, dat als bedrijven er niet in slagen om hun technologie hier snel te introduceren, ze de focus verleggen naar andere landen met een grotere afzetmarkt en/of een eenvoudigere regelgeving.

Aangezien België op beide punten “slecht” scoort, worden we dan niet nummer twee in de rij. Wel “nummer laatst”. En daar zijn uiteindelijk zorgverleners en patiënten de dupe van…

“Aan de grootte van onze afzetmarkt kunnen we natuurlijk weinig doen”, aldus Danneels. “Maar de regelgeving hebben we wel in handen. Enkel door die zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te maken voor bedrijven, kunnen we waardevolle medische technologieën snel bij de Belgische patiënt blijven brengen.”

img alt text