Medische technologie, bron van zuurstof voor de zorg

Er is een groeiend onevenwicht tussen zorgvraag en -aanbod in ons land. Pasklare oplossingen zijn er helaas niet. Om de balans te herstellen, zullen we komende jaren méér zorg moeten leren leveren met dezelfde zorgcapaciteit. In ons memorandum "Zuurstof voor de zorg" leggen we uit hoe medische technologie daarbij kan helpen.

Onze gezondheidszorg staat onder hoogspanning. Door de verzilvering van onze bevolking, neemt de zorgvraag almaar toe. Tezelfdertijd stagneert het zorgaanbod: er komen minder zorgverleners bij dan er met pensioen gaan en ook het budget groeit niet mee met de stijgende zorgvraag.

Wonderoplossingen zijn er helaas niet. De enige remedie is hard en verstandig werken, en dat op twee fronten.

Twee fronten

Kijken we naar het zorgaanbod, dan moeten we leren om met dezelfde capaciteit meer en betere zorg te leveren. Daarbij nóg meer eisen van onze zorgverleners is evenwel uit den boze; zij zitten nu al op hun tandvlees. De uitdaging is om zorgverleners op zo’n manier te ondersteunen dat ze binnen eenzelfde tijdsspanne en met dezelfde inspanning meer en betere beslissingen kunnen nemen, meer patiënten kunnen opvolgen, etc.

Ook aan de andere zijde van de balans valt er heel wat werk te verrichten: de zorgvraag. Het uitgangspunt is duidelijk: voorkomen is altijd beter dan genezen. We moeten met andere woorden maken dat de zorgvraag afneemt, of op zijn minst minder snel stijgt. Bijvoorbeeld door veel meer dan vandaag in te zetten op preventieve, proactieve zorg. Op screening en vroegdetectie. Op ondersteuning van mensen bij de zorg voor hun gezondheid. Etc.

Technologie alleen volstaat niet

Op beide fronten kunnen medische technologieën een cruciale spelen. En dat voor alle stakeholders. Zo kunnen ze burgers, patiënten, helpen om hun gezondheid meer in eigen handen te nemen. Ze kunnen zorgverleners helpen om met dezelfde inspanning meer patiënten beter te verzorgen. En ze kunnen beleidsmakers helpen om met dezelfde middelen meer gezondheid en levenskwaliteit te realiseren voor burgers.

Medische technologieën alleen zullen evenwel niet volstaan. Want hoe waardevol een hulpmiddel ook is, het kan zijn nut pas bewijzen als we het juist inzetten.

Met ons memorandum "Zuurstof voor de zorg. Medische technologie als compagnon de route voor patiënten, zorgverleners en beleid" reiken we de hand uit naar beleidsmakers en andere stakeholders in de gezondheidszorg. Want enkel via samenwerking kunnen we een duurzame integratie van medische technologie in de Belgische gezondheidszorg realiseren.

 

Download HIER ons integrale memorandum.