Breng innovatieve medische technologieën sneller tot bij de patiënt

Heel wat medische technologieën kunnen onze zorg efficiënter en effectiever helpen organiseren. Doordat we geen systematiek hebben voor de beoordeling en financiering van dergelijke technologieën, vinden ze de weg naar de praktijk echter moeilijk of niet. Gevolg: we laten kansen liggen om onze gezondheidszorg te verbeteren.

We pleiten om “zorgprocesveranderende” medische technologieën sneller te laten doorstromen naar de zorgpraktijk via een tweetrapssysteem.

Achtergrond

Het potentieel van medische technologieën die ingrijpen op de organisatie van zorg is enorm. Ze kunnen de zorg- en levenskwaliteit van patiënten helpen verbeteren, de druk op zorgverleners helpen verminderen en/of meer impact helpen creëren met hetzelfde overheidsbudget voor zorg.

Dergelijke “systeemoplossingen” breken vandaag echter amper door in België. Vooral doordat we geen geschikte systematiek hebben om ze te evalueren en te financieren.

  • Binnen ons huidige overlegmodel ligt de focus op het beoordelen van klinische impact. Met oplossingen die de organisatie van zorg verbeteren, weten we ons moeilijk raad.
  • Ook de financiering vanuit silo’s is een belemmerende factor: systeemoplossingen hebben een transversale impact maar moeten gefinancierd worden uit aparte “potjes”. Dat maakt het moeilijk om de nodige budgetten te vinden.

Gevolg? Veel medische technologieën die onze zorg kunnen verbeteren bestaan al maar raken niet tot bij Belgische patiënten en zorgverleners.

Hoe maken we de shift?

Met een wendbare, transparante en stapsgewijze aanpak voor evaluatie en financiering kunnen we “zorgprocesveranderende” medische technologieën sneller naar de zorgpraktijk brengen, zodat ze hun meerwaarde sneller kunnen aantonen.

  • Outcome-based bundled payments: een goede manier om zorgprocesveranderende technologieën sneller te laten doorstromen naar de praktijk is zorginstellingen en -professionals meer autonomie geven. Als zij bundled payments krijgen voor een zorgtraject, worden ze aangemoedigd om de processen binnen zo’n traject te verbeteren. Bijvoorbeeld met de hulp van technologieën.
  • Tweetrapssysteem: binnen onze zorg is er een trend aan de gang richting meer outcome-based bundled payments, maar die shift maken vergt tijd. Daarom is het noodzakelijk om ook binnen ons traditionele terugbetalingsmodel een efficiënte aanpak te ontwikkelen voor de evaluatie en financiering van zorgprocesveranderende medische technologieën.

The proof of the pudding is in the eating

Een tweetrapssysteem is een aanpak om zorgprocesveranderende medische technologieën ook binnen het huidige terugbetalingsmodel snel maar gecontroleerd naar de zorgpraktijk te brengen.

Draagt een technologie bij tot een “systemische” verbetering (bijvoorbeeld het bereiken van gezondheidszorgdoelstelling), dan volgt een gezondheidseconomische analyse van de impact ervan.

  • Zijn er voldoende data voorhanden die de gezondheidseconomische claims van een technologie bevestigen? Dan werkt het Riziv een structurele financiering uit voor het gebruik ervan.
  • Zijn er nog onvoldoende data voorhanden? Dan kan het bedrijf binnen een deels door het Riziv gefinancierd pilootproject bijkomende data verzamelen. Zijn de gezondheidseconomische claims aan het einde van het project voldoende aangetoond, dan werkt het Riziv een structurele financiering uit.

Download HIER ons rapport “Gamechangers in de zorg” (juni 2023) met onder andere concrete beleidsaanbevelingen voor een nieuw financieringsmodel voor zorgprocesveranderende medische technologieën.