Bouw aan een open innovatiecultuur met en voor medische technologieën

De rechtsregels voor medische hulpmiddelen zijn vandaag verspreid over verschillende wetten en koninklijke besluiten. Die versnippering brengt onduidelijkheid met zich mee voor alle stakeholders die te maken hebben met medische hulpmiddelen.

We pleiten om de versnipperde regels samen te brengen in één geconsolideerde wet voor medische hulpmiddelen en zo duidelijkheid te scheppen voor iedereen.

Achtergrond

In ons land worden verschillende veelbelovende medische technologieën ontwikkeld. Maar hoe beloftevol ze ook zijn, ze slagen er niet of slechts zeer moeizaam in om door te breken in hun thuismarkt.

Aan de grondslag van die moeilijke doorstroom ligt een combinatie van factoren: financiële incentives die vooral prestatiegeneeskunde stimuleren, een gebrekkige systematiek om de meerwaarde van medische technologieën te evalueren, de complexiteit van ons zorgsysteem met zijn versnipperde bevoegdheden, onvoldoende betrokkenheid van patiënten en zorgverleners bij de ontwikkeling van technologieën, te weinig autonomie voor zorgverleners en -instellingen om medische technologieën te integreren in een zorgpad…

Het verschil (niet) maken

Gevolg? Zelfs de waardevolste medische technologieën hebben het moeilijk om hun plaats te vinden in de Belgische zorgpraktijk. En om daar te doen waarvoor ze zijn ontwikkeld: het verschil maken voor Belgische patiënten en zorgverleners.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat Belgische bedrijven steeds vaker beslissen om hun medische technologieën eerst in ándere landen te introduceren. De Belgische markt, met haar patiënten, zorgverleners en zorginstellingen, dreigt zo pas als laatste aan bod te komen.

Open en gecontroleerd

De complexe, structurele factoren die de doorbraak van innovatieve medische technologieën belemmeren, kunnen we onmogelijk zomaar van bovenaf oplossen. Wat we wél kunnen, is innovatie op kleinere schaal kansen geven en bottom-up laten doorstromen.

  • Ecosysteemwerking: via kleinschalige projecten kunnen stakeholders in de zorg nagaan hoe ze medische technologieën optimaal kunnen inzetten in de praktijk. Verschillende actoren kunnen daarbij samenwerken: bedrijven, ondernemers, zorginstellingen, zorgverleners, ziekenfondsen, patiëntenverenigingen, onderwijsinstellingen…
  • Open en gecontroleerd: doordat ze de ruimte en de middelen ervoor krijgen, worden stakeholders aangemoedigd om de inzet van medische technologieën in real life te testen. Tezelfdertijd zorgt een duidelijke afbakening van het speelveld voor houvast en richting en garandeert ze de kwaliteit en veiligheid van zorg.
  • Continue dialoog: er vindt een continue dialoog plaats tussen projecten en beleidsmakers. Dat maakt dat medische technologieën met een meerwaarde sneller op grote schaal geïmplementeerd worden en niet onnodig lang blijven steken in “proefprojectmodus”.