Stimuleer studies met medische technologieën

In vergelijking met andere landen krijgen patiënten in België als een van de eersten toegang tot innovatieve medische technologieën. Dat voordeel staat vandaag dubbel op de helling: door de invoering van de MDR en IVDR wordt Europa steeds minder aantrekkelijk als bestemming voor studies met medische technologieën, en binnen die krimpende Europese markt wordt ons land ook nog eens voorbijgestoken door andere EU-lidstaten.

We pleiten voor eenvoudigere, duidelijkere procedures en voor een verlaging van de bijdrages voor studies. Enkel zo kunnen we patiënten in ons land een snelle toegang tot hoogwaardige innovatieve medische technologieën blijven garanderen.

Achtergrond

De Europese verordeningen rond in-vitro diagnostica, medische hulpmiddelen en klinische proeven leggen heel wat extra eisen op rond de uitvoer van studies. De “nationale” implementatie van de verordeningen verschilt bovendien tussen EU-lidstaten, wat de complexiteit voor bedrijven verder verhoogt.

Tel daar nog bij dat andere regio’s zoals Latijns-Amerika almaar meer inzetten op het aantrekken van studies en het wordt duidelijk waarom Europa steeds minder interessant wordt als bestemming voor studies met medische technologieën.

Op de koop toe verliest België bínnen die krimpende Europese markt haar aantrekkingskracht. Lang waren we een van de favoriete Europese bestemmingen voor het opzetten van studies. Maar die positie spelen we kwijt door de zwaardere administratieve processen en hogere studiekosten dan in andere EU-lidstaten.

De échte verliezer in dit verhaal is de Belgische patiënt. Zonder de juiste beleidsmaatregelen zal die steeds langer moeten wachten op waardevolle nieuwe medische technologieën.

Lichtere procedures en marktconforme kosten: een noodzaak

De Europese markt mag dan wel krimpen, met efficiëntere procedures en lagere kosten kunnen we als individuele lidstaat aantrekkelijk blijven voor bedrijven. En er zo voor zorgen dat veelbelovende nieuwe medische technologieën zo snel mogelijk doorstromen naar de Belgische patiënt.

  • Efficiëntere procedures: duidelijkere procedures en een harmonisatie van procedures bij gecombineerde studies (studies met in-vitro diagnostica en andere medische hulpmiddelen, of studies met medische hulpmiddelen en geneesmiddelen) herstellen de aantrekkingskracht van België binnen Europa als studiebestemming.
  • Marktconforme kosten: de kosten voor studies met in-vitro diagnostica en andere medische hulpmiddelen liggen in België dan in de ons omringende landen. Door de studiebijdrages in lijn te brengen met die in onze buurlanden, werken we een belangrijk concurrentienadeel weg.