Consolideer de versnipperde regels voor medische hulpmiddelen in één wet

De rechtsregels voor medische hulpmiddelen zijn vandaag verspreid over verschillende wetten en koninklijke besluiten. Die versnippering brengt onduidelijkheid met zich mee voor alle stakeholders die te maken hebben met medische hulpmiddelen.

We pleiten om de versnipperde regels samen te brengen in één geconsolideerde wet voor medische hulpmiddelen en zo duidelijkheid te scheppen voor iedereen.

Achtergrond

De rechtsregels voor medische hulpmiddelen zijn vandaag verspreid over verschillende wetten en koninklijke besluiten. Het gaat onder meer over de geneesmiddelenwet van 1964, de wetten over medische hulpmiddelen van 2013 en 2020 en de wet over medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van 2022.

Door die versnippering is het vaak onduidelijk voor stakeholders welke wettelijke voorschriften wel of niet van toepassing zijn voor hen.

Een belangrijk deel van de wettelijke voorschriften is bovendien oorspronkelijk opgesteld voor de geneesmiddelenindustrie. Het gaat hier vooral over reclame en het verstrekken van premies of andere voordelen aan zorgverleners. Die regels houden onvoldoende rekening met de eigenheid van onze sector en staan zo een striktere deontologische houding rond medische hulpmiddelen in de weg.

Administratieve vereenvoudiging

De consolidatie van de versnipperde rechtsregels voor medische hulpmiddelen in één wet schept klaarheid voor alle stakeholders die vroeg of laat te maken krijgen met medische hulpmiddelen en betekent zo een belangrijke administratieve vereenvoudiging.

Een consolidatie biedt daarnaast de kans om het wettelijk kader optimaal af te stemmen op de sector van medische hulpmiddelen. Zo kan ze ook op inhoudelijk vlak een belangrijke stap vooruit betekenen.

De basis voor een consolidatie is al gelegd in de Wet diverse bepalingen inzake gezondheid van 11 juli 2023.

Lees HIER onze aanbeveling om de deontologische principes voor de sector van medische hulpmiddelen in de wet in te schrijven.