Wat wij doen

Lidmaatschap

beMedTech is de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën en vertegenwoordigt bijna 200 bedrijven, goed voor 80% van de betrokken markt. De leden zijn fabrikanten en/of verdelers van medische hulpmiddelen.

Bent u actief als fabrikant of verdeler in één of meerdere van volgende domeinen?

  • Implantaten en overige Invasieve Medische Hulpmiddelen: dit zijn die hulpmiddelen die gedeeltelijk of volledig in het lichaam binnendringen, hetzij door een lichaamsopening, hetzij door het lichaamsoppervlak.
  • Medische Verbruiksgoederen (Medical Consumables): technologieën die een (bijna) dagelijks gebruik kennen. Sommige verbruiksgoederen zijn specifiek voor ziekenhuis, heel wat producten worden ook gebruikt in de ambulante sector.
  • Medische Apparatuur en Systemen (Medical Equipment and Systems - MES): medische beeldvorming, radiotherapie en elektro-medische toestellen. De producten in deze groep hebben een minimum afschrijftermijn van 5 jaar en worden ook wel investeringsgoederen genoemd.
  • In-Vitro Diagnostica (IVD) zijn medische hulpmiddelen die gebruikt worden om informatie te geven over de gezondheidstoestand van de patiënt: klinische biologie, pathologische anatomie en genetische onderzoeken (gecentraliseerde testen, near-patient testen, zelftesten). Ook diabetes producten horen thuis in deze hoofdgroep.
  • Digitale en Extra Muros Medtech: deze medische hulpmiddelen zijn gebaseerd op een digitale technologie en faciliteren vaak telegeneeskunde of ondersteunen de arts in het stellen van zijn/haar diagnose. Ook de technische dienstverlening door ‘home care providers’ buiten het ziekenhuis (thuis, rusthuis) waarbij medische hulpmiddelen onontbeerlijk zijn, valt hieronder.

Dan kan beMedTech lidmaatschap u zeker toegevoegde waarde bieden!

In onze brochure lidmaatschap vindt u al uw voordelen als lid op een rijtje.

Brochure lidmaatschap

In onze brochure lidmaatschap vindt u al uw voordelen als lid op een rijtje.

 

bemedtech wordt lid

Aanvraag informatie lidmaatschap

Indien u vrijblijvend meer informatie wenst rond het beMedTech lidmaatschap, neem dan contact met ons op via het onderstaande webformulier.

Verstuur