Wie wij zijn

Ethische code

beMedTech leden dienen de ethische code van beMedTech na te leven.Deze Code staat er borg voor dat de informatie en de publiciteit die door bedrijven gevoerd wordt aangaande de medische hulpmiddelen die zij op de markt brengen, gebeurt in een wetenschappelijk kwaliteitsvol kader, waarbij rekening wordt gehouden met de gerechtvaardigde verwachtingen en belangen van de verschillende actoren in de gezondheidszorg, inclusief deze van de patiënten. De Code beoogt tevens dat de bijdrage van de industrie bij de permanente vorming en het onderzoek naar medische hulpmiddelen voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Klik hier voor de ethische code van beMedTech.

Voor de folder gericht naar zorgverleners en zorginstellingen met de fundamentele wijzigingen, klik op volgende link