Voor de zorg van morgen

Onze gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen die een nieuwe benadering vereisen van zowel beleidsmakers, patiënten als gezondheidsmedewerkers. Door medische technologieën meer en beter te integreren in ons gezondheidsysteem willen we naar een efficiëntere, kwalitatievere en betaalbaardere zorg. Medische hulpmiddelen kunnen het leven en de behandeling van patiënten én de werkervaring van gezondheidsmedewerkers significant verbeteren. Daarbovenop kan het helpen om zorgpersoneel efficiënter in te zetten en het zorgpad te verbeteren, waardoor er meer patiënten geholpen worden met dezelfde middelen. Medische technologie dient zo een antwoord op de toenemende druk op het gezondheidszorgsysteem.

pdf

 

Van chronisch ziek naar continu verzorgd

Een van de grote uitdagingen voor ons zorgsysteem is het groeiend aantal mensen met een chronische aandoening. 1 op de 4 Belgen heeft één of meerdere chronische ziekten. Onvermijdelijke tendensen zoals vergrijzing en een langere levensduur zullen dat cijfer enkel nog doen stijgen. Chronische aandoeningen vragen een andere aanpak en verhogen de nood aan een geïntegreerde zorgaanpak. BeMedTech wil de druk op het zorgsysteem dan ook mee helpen verlichten door medische technologie in te zetten als hefboom voor een verbeterd chronisch zorgpad. Hoewel het geen magische oplossing is, biedt het wel concrete oplossingen om een beter geïntegreerde, meer patiëntgerichte zorg te initiëren, verbeteren of faciliteren.

Banner website BeMedTech

Meer concreet, kan de implementatie van medische technologieën in ons zorgsysteem volgende zaken faciliteren:

  1. Meer en beter aan preventie en vroegdetectie doen.
  2. Algemene kwaliteit van de zorg verbeteren door o.a. preciezere ingrepen en datagedreven zorg.
  3. Algemene levenskwaliteit van de patiënt verbeteren.
  4. Schaalvergroting en budgettaire efficiëntie mogelijk maken.

Om ervoor te zorgen dat elke patiënt en zorgverlener een laagdrempelige toegang heeft tot medische technologie, moeten er echter belangrijke stappen gezet worden op verschillende niveaus.

BeMedTech faciliteerde daarom een overleg tussen experten op vlak van chronische aandoeningen. Deze experten kwamen tot een rapport met uitdagingen, oplossingen en aanbevelingen.

Lees hier het volledige rapport met beleidsaanbevelingen

Dit resulteerde uiteindelijk in concrete aanbevelingen voor het beleid, het terrein en de patiënten/mantelzorgers om beschikbare medische technologieën beter de weg naar de patiënt te laten vinden.

DOWNLOAD HIER DE INFOGRAPHIC

infographic Chronisch zieken