HET ZORGLANDSCHAP UIT BALANS

Medische technologie voor de zorg van morgen

Het Belgische gezondheidszorglandschap werd de afgelopen jaren gekenmerkt door een groeiende disbalans tussen de zorgvraag en het zorgaanbod. Doordat de bevolking steeds ouder wordt en het aantal mensen met een chronische aandoening stijgt, zal de zorgvraag zowel groeien als meer divers worden. Dit zorgt ervoor dat de lasten op de gezondheidszorg, en specifiek het zorgpersoneel, aanzienlijk zullen toenemen. Reken daarbij dat het aantal zorgverleners dat met pensioen gaat hoger ligt dan het aantal mensen dat instroomt in een zorgberoep. Hierdoor zal er met minder werkkrachten meer zorg verricht moeten worden. Er staan onze zorg dus tal van uitdagingen te wachten om de disbalans tussen zorgvraag en zorgaanbod op elkaar af te stemmen.

Medische technologie (en bij uitbreiding eHealth en healthtech) is één van de belangrijke sleutels om deze disbalans mee te verhelpen. Volop inzetten op de implementatie van medische technologieën kan tot meer efficiëntie, effectiviteit, productiviteit én kwaliteit van de zorg leiden, zowel in de aanbod- als de vraagzijde.

Medische technologie kan de balans helpen herstellen

Zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde kan medische technologie een essentiële rol spelen om enerzijds de vraag beter onder controle te houden, en anderzijds het aanbod beter te ondersteunen. Aan de vraagzijde kunnen medische technologieën een essentiële rol spelen binnen de volgende domeinen:

  1. Preventie en vroegdetectie
  2. Educatie en responsabilisering van de patiënt

Aan de aanbodzijde kunnen medische technologieën een aanzienlijke steun bieden aan de zorgverleners. Als hulpmiddel kunnen ze ingezet worden om met volgende problemen om te gaan:

  1. Retentie van het zorgpersoneel
  2. Een hypergespecialiseerd zorgpersoneel voor adequate zorg
  3. Bevorderen van samenwerking

Medtech oplossingen faciliteren voor een zorg in evenwicht

beMedTech ging in gesprek met experten uit het veld om te kijken hoe medische technologie deze nodige hertekening van de organisatie en de ondersteuning van het zorgpersoneel kan faciliteren. Meer concreet, kunnen dergelijke technologieën concrete oplossingen bieden om productiviteit en kwaliteit te verhogen.

Om ervoor te zorgen dat medische technologieën effectief hun meerwaarde kunnen bieden, zijn er enkele obstakels die door hervormingen kunnen worden overwonnen. Samen met de experten, kwam beMedTech zo tot een uitgebreid rapport met concrete aanbevelingen op het vlak van preventie, patiënteneducatie, retentie bij zorgpersoneel, en de organisatie van het zorgbestand an sich.

Lees het volledige rapport hier.