GAMECHANGERS IN DE ZORG

Medische technologie voor de zorg van morgen

Onze gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen die een nieuwe benadering vereisen van zowel beleidsmakers, patiënten als gezondheidsmedewerkers. Door medische technologieën meer en beter te integreren in ons gezondheidsysteem, willen we naar een efficiëntere, kwalitatievere en betaalbaardere zorg.

pdf

 

Zo kan technologie concrete oplossingen bieden binnen alle fases van het zorgtraject:

  • Preventie en screening: voorkomen van ziekten, verwondingen of aandoeningen
  • Diagnose: diagnostische mogelijkheden aanzienlijke verbeteren
  • Behandeling en genezing
  • Monitoring en zorg: technologische hulpmiddelen om patiënt en zorgverlener te helpen doorheen het hele zorgtraject

Banner website BeMedTech

Gamechangers in de zorg

De laatste jaren is er binnen onze gezondheidszorg een verschuiving aan de gang van een aanbod- naar vraaggestuurde zorg. Dit nieuw zorgmodel legt meer focus op waarde, patiënttevredenheid en een patiëntgerichte zorg. Hoewel deze evolutie positief is, brengt het ook aanzienlijke uitdagingen met zich mee waaronder een strijgende druk op het zorgpersoneel en zorgbudget.

Medische technologie biedt ook oplossingen voor het volledige zorgsysteem; door personeel beter en efficiënter in te zetten, medicatiemanagement te optimaliseren, patiëntendossiers te stroomlijnen, … Investeren in medische technologie betekent namelijk een antwoord bieden op de toenemende druk op het gezondheidszorgsysteem.

Medtech oplossingen faciliteren voor een efficiënte en patiëntgerichte zorg

beMedTech ging in gesprek met experten uit het veld om te kijken hoe medische technologie deze transitie en bijhorende uitdagingen mee kan faciliteren. Meer concreet, kunnen dergelijke technologieën concrete oplossingen bieden om betaalbare, kwalitatieve en patiëntgerichte gezondheidszorg te blijven garanderen.

Om ervoor te zorgen dat medische technologieën effectief hun meerwaarde kunnen bieden, zijn er enkele obstakels die door hervormingen kunnen worden overwonnen. Samen met de experten, kwam beMedTech zo tot een uitgebreid rapport met concrete aanbevelingen op het vlak van financiering, gezondheids- en digitale geletterdheid en de zorgsector an sich.

Lees hier het volledige rapport

infographic poursite FR

DOWNLOAD HIER DE INFOGRAPHIC