AI kan ons beter zorg helpen dragen voor patiënt én systeem

Naast de zorg voor de patiënt kan artificiële intelligentie ook de gezondheidszorg als systeem helpen verbeteren. Voor MedTech Europe bracht Deloitte in kaart hoe AI de grote systemische uitdagingen kan helpen opvangen en wat we nodig hebben om die beloftes effectief in te lossen.

Sinds de lancering van ChatGPT in november 2022 gaat er enorm veel publieke aandacht naar artificiële intelligentie (AI) en de mogelijke impact ervan op onze maatschappij. Maar voor ingewijden is AI al heel wat langer een hot item. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg.

Al in 2020 sloegen MedTech Europe, de Europese federatie van de industrie van medische technologieën, en consultancybedrijf Deloitte de handen al in elkaar om het belang en potentieel van AI voor de gezondheidszorg in kaart te brengen. Dat resulteerde in het rapport The socio-economic impact of AI in healthcare: addressing barriers to adoption for new healthcare technologies in Europe.

(lees verder onder de infographic)

Deloitte MTE

Het rapport mag dan wel al enkele jaren oud zijn, het blijft ook vandaag aanbevolen lectuur voor iedereen die bekommerd is om de toekomst van de gezondheidszorg. Hieronder vatten we enkele van de belangrijkste bevindingen samen. 

Volledige patient journey

Je kan AI-toepassingen inzetten in alle fases van het patiëntentraject, van preventie en vroegdetectie tot diagnose en behandeling.

Het rapport maakt daarbij een onderscheid tussen acht types categorieën: wearables, beeldvorming, laboratoriumtoepassingen, fysiologische monitoring, real-world data, virtuele zorgassistentie, gepersonaliseerde apps en robotica. Allemaal hebben die een rol te spelen in één of meerdere fases van het patiëntentraject.

Drie indicatoren

Om hun mogelijke maatschappelijke impact in kaart te brengen, wordt het socio-economisch effect van elk van de acht categorieën “gekwantificeerd” aan de hand van drie indicatoren: hoeveel levens worden gered met AI ( gezondheidsuitkomsten); hoeveel financiële middelen komen er vrij dankzij AI; en hoeveel tijd besparen zorgverleners door het gebruik van AI.

Tot 403.000 levens gered elk jaar

Opgeteld kan het gebruik van AI in de zorg 380.000 tot 403.000 levens per jaar redden in de EU, becijferde Deloitte in 2020. Dat komt overeen met het aantal inwoners van een middelgrote Europese stad. En hoe beter AI-oplossingen worden, hoe hoger dat cijfer waarschijnlijk komt te liggen…

 • De grootste bijdrage leveren AI-wearables, met naar schatting 298.000 tot 313.000 geredde levens per jaar.
 • AI-toepassingen voor telemonitoring kunnen 39.000 tot 42.000 levens per jaar redden.
 • AI-ondersteunde beeldvorming 36.000 tot 41.000 per jaar.

Tot 212,4 miljard euro bespaard elk jaar

Het gebruik van AI-toepassingen in de zorg kan elk jaar 170,9 tot 212,4 miljard euro uitgaven besparen in de EU, aldus Deloitte. Die besparing omvat ook de “opportuniteitskosten van zorgverlenerstijd”, zoals artsen die meer patiënten kunnen zien doordat ze minder lang bezig zijn met het invullen van patiëntendossiers.

Om het cijfer in perspectief te plaatsen: 200 miljard was zo’n 12% van het totaal uitgaven in de EU voor gezondheidszorg in 2018.

 • Ook hier bieden wearables de grootste potentiële winst, met 45,6 tot 50,6 miljard euro per jaar.
 • AI-monitoringtools kunnen 43,6 tot 45,7 miljard euro per jaar helpen uitsparen.
 • AI-modellen die inzichten uit real-world data halen, kunnen 14 tot 38 miljard euro per jaar opleveren.

Tot 1,94 miljard werkuren vrijgemaakt elk jaar 

Tot slot hebben AI-toepassingen het potentieel om jaarlijks 1,659 miljard tot 1,944 miljard uur vrij te maken voor zorgverleners. Dat komt overeen met pakweg 500.000 fulltime extra zorgverleners. Het gaat om tijd die zorgverleners winnen doordat taken minder lang duren dankzij het gebruik van AI. De tijd die zo vrijkomt, kunnen ze besteden aan hoogwaardige zorgactiviteiten.

 • De grootste bijdrage leveren hier AI-toepassingen voor virtuele gezondheidszorg. Samen kunnen ze elk jaar 961,1 miljoen tot 1,154 miljard uur tijdswinst opleveren.
 • Robotica kunnen elk jaar 330,8 tot 367,5 miljoen uur tijdswinst opleveren.
 • Wearables kunnen 301,6 tot 336,1 miljoen uur tijd vrijmaken.

Barrières wegnemen

Om dat enorme potentieel van AI voor patiënten, zorgverleners en overheden ook effectief te benutten, moeten we evenwel nog enkele belangrijke obstakels overwinnen. Het rapport belicht vier domeinen die bijzondere aandacht van beleidsmakers en andere stakeholders in de zorg verdienen.

 • Data: data vormen de brandstof voor AI. En goede brandstof is zuiver. Om robuuste en veilige AI-toepassingen te kunnen trainen, moeten we inzetten op kwaliteit van data, vindbaarheid, interoperabiliteit, herbruikbaarheid, privacy, cyberveiligheid…

 • Wet- en regelgeving: AI in de gezondheidszorg evolueert razendsnel. Dat stelt belangrijke uitdagingen op het vlak van wet- en regelgeving. We hebben nood aan een kader dat correct en veilig gebruik van AI-toepassingen garandeert en tezelfdertijd innovatie en competitie stimuleert.

 • Organisatie en financiering: om de evolutie van AI en digitalisering in de zorg te ondersteunen, zijn er belangrijke investeringen nodig in verschillende domeinen: technologie, infrastructuur, aanpassing van zorgpaden, skills en opleiding, shift van reactieve naar proactieve zorg, andere financieringsmodellen van zorg…

 • Maatschappij: het gebruik van AI staat of valt het vertrouwen van de gebruikers, zowel patiënten als zorgverleners. Dat vraagt transparante, heldere communicatie. Daarnaast is er nodig een goede governance en samenwerking tussen alle stakeholders. En last but not least moet de patiënt een actieve rol krijgen in de hele AI-evolutie.
 • Klik HIER voor het integrale rapport The socio-economic impact of AI in healthcare: addressing barriers to adoption for new healthcare technologies in Europe.

 • Klik HIER voor andere relevante publicaties over digitale medische technologieën.

Newsletter

Wenst u op de hoogte te blijven omtrent onze persberichten, publicaties, opleidingen en andere actualiteit omtrent medische technologieën? Vul uw emailadres in en duidt uw keuze aan (enkel beMedTech algemene newsletter en/of specifieke Digital MedTech)