Wereld Gehoor Dag 3 maart 2020

Medische technologieën verbeteren de levenskwaliteit van slechthorenden en helpen de uitgaven te beperken

Sinds 2007 wordt ieder jaar op 3 maart de Wereld Gehoordag  georganiseerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep deze bewustwordingsdag in het leven om over de hele wereld de preventie en verzorging van gehoorproblemen te promoten. De campagne voor 2020 “Hearing for life: don’t let hearing loss limit you' legt de nadruk op het belang van vroege detectie van gehoorproblemen om tijdig te kunnen ingrijpen en gehoorverlies te kunnen vermijden. De medische technologiesector reikt slechthorenden en hun zorgverleners verschillende hulpmiddelen aan, waaronder hoorapparaten en cochleaire implantaten. Vandaag draagt echter amper één op de drie slechthorenden in ons land een hoorapparaat. beMedTech, de Belgische federatie van de industrie van de medische technologieën, grijpt de Wereld Gehoordag aan om er op te wijzen dat in België dringend moet werk gemaakt worden van betere communicatie en sensibilisering rond gehoorproblemen en de beschikbare behandelingen.

"Slechthorenden die een hoorapparaat dragen winnen aanzienlijk aan levenskwaliteit. Hun betere fysieke en mentale welzijn zorgt niet alleen voor minderuitgaven aan zorg, maar geeft hen ook meer kansen op de arbeidsmarkt”, stelt Marnix Denys, Managing Director beMedTech. “Door een gebrek aan informatie wordt het potentieel dat hoorapparaten bieden echter sterk onderbenut. Wij ijveren dan ook voor een betere sensibilisering hieromtrent en dit in het voordeel van de patiënt en van de maatschappij als geheel. Dit is een voorbeeld van hoe het maximaal benutten van de mogelijkheden van medische technologieën kan helpen de gezondheidszorg kwalitatief en duurzaam te houden, uitdaging nummer één in ons memorandum 2019-2024."

Feiten en cijfers

De WHO schatte in 2018 het aantal personen die wereldwijd aan beperkend gehoorverlies lijden op 466 miljoen. Hun aantal zou kunnen toenemen tot 630 miljoen in 2030 en zelfs verdubbelen tot 900 miljoen in 2050.  Deze sterke stijging is onder meer te wijten aan de vergrijzing van de wereldbevolking. Maar ook jongeren ontsnappen niet aan dit probleem. Zo lopen wereldwijd meer dan 1 miljard jongeren (12-35 jaar) risico op blijvende gehoorschade door blootstelling aan overdreven geluid zoals harde muziek[1]. In ruim 60% van de gevallen had beperkend gehoorverlies kunnen voorkomen worden. De jaarlijkse economische kost van niet behandeld gehoorverlies wordt geschat tussen 750 en 790 miljard dollar[2]. Het is dus tijd actie te nemen om het tij te keren. 

Het dragen van een hoorapparaat biedt tal van voordelen

Het dragen van een hoorapparaat is uiteraard in de eerste plaats voor de drager zelf voordelig. Uit de recente EuroTrak 2017-survey blijkt dat slechthorenden die een hoorapparaat dragen van een betere slaapkwaliteit genieten. Ze geven ook aan zich vlotter sociaal te kunnen integreren, meer sociale contacten te onderhouden en makkelijker terug te kunnen deelnemen aan groepsactiviteiten. Hierdoor lopen ze minder kans op sociaal isolement, gevoelens van vereenzaming en depressie[1]. Recent onderzoek wijst ook aan dat personen die lijden aan ouderdomsslechthorendheid en een hoorapparaat dragen een kleiner risico lopen op het ontwikkelen van dementie dan diegenen die geen apparaat dragen[2]. Vanzelfsprekend hebben hoorapparaten een kostprijs, in de meeste gevallen komen ze echter in aanmerking voor terugbetaling. De gunstigere gezondheidssituatie en grotere autonomie van de drager van een hoorapparaat heeft ook een positief effect op diens andere uitgaven aan zorg en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Door meer hoorapparaten in te zetten kunnen er dus belangrijke minderuitgaven gerealiseerd worden in de gezondheidszorg en in de sociale zekerheid.

Ontoereikende communicatie en sensibilisering

Vandaag draagt amper één op de drie slechthorenden in België een hoorapparaat. Dit heeft soms te maken met een onderschatting van het gehoorprobleem, ofwel door de patiënt (die het advies van de arts niet volgt), ofwel door de arts (die de aankoop van een apparaat uitstelt). Echter, van zodra een indicatie gerechtvaardigd is, is het best een apparaat te gebruiken. Hoe vroeger een patiënt een hoorapparaat draagt, hoe sneller hij zich aanpast. Dat wordt moeilijker voor een oudere patiënt. Bij vele slechthorenden is er tevens een gebrek aan kennis van wat een hoorapparaat kan doen. Ook verouderde ideeën rond draagcomfort en uitstraling kunnen een bijkomende belemmering vormen. Nochtans hebben vooral de recente generaties van hoorapparaten ook op dit vlak de lat veel hoger gelegd. Opvallend is tenslotte de onduidelijkheid rond terugbetaling. Terwijl 90% van de hoorapparaatdragers één of andere vorm van terugbetaling geniet, is slechts één derde (38%) van de slechthorenden zonder toestel op de hoogte van de bestaande terugbetalingsmodaliteiten[3].

Conclusie

Verschillende belemmerende factoren zorgen ervoor dat nog steeds te weinig Belgische slechthorenden de weg vinden naar goede auditieve zorg en een aangepaste oplossing zoals een hoorapparaat. Gerichte sensibiliseringsacties kunnen hierbij helpen. Door de mogelijkheden van medische technologieën, waaronder hoorapparaten, optimaal te benutten kan een belangrijke stap gezet worden naar waardegedreven zorg.

Lees hier het Memorandum 2019-2024 van beMedTech.

Voor meer informatie of een interview, kunt u contact opnemen met :

Marnix Denys, Managing Director beMedTech, 0478 70 19 64, m.denys@bemedtech.be

Over beMedTech

beMedTech is de federatie van de industrie van de medische technologieën en telt meer dan 200 bedrijven, goed voor 80% van de betrokken markt. De leden worden onderverdeeld in 5 hoofdproductgroepen: implantaten, verbruiksgoederen, investeringsgoederen, diagnostics in-vitro en Extra Muros. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 500.000 medische technologieën voor een jaaromzet van 2,4 miljard euro (ex export) en ongeveer 17.000 banen in België.

 

[1] Hearing loss due to recreational exposure to loud sounds, rapport WHO, 2015
[2] Global costs of unaddressed hearing loss and cost-effectiveness of interventions, rapport WHO, 2017
[3] Enquête EuroTrak 2017, uitgevoerd in 10 Europese landen, waaronder België, door Anovum (Zürich) namens de European Hearing Instrument Manufacturers Association (EHIMA)
[4] Self‐Reported Hearing Loss, Hearing Aids, and Cognitive Decline in Elderly Adults: A 25‐Year Study, studie gepubliceerd in Journal of the American Geriatrics Society, Volume 63, oktober 2015
[5] Enquête EuroTrak 2017

 

Download persbericht in PDF