beMedTech symposium 60 Jaar

De medische technologie als motor van een waardegedreven gezondheidszorg

Brussel, 15 november 2018 – De voorbije decennia werd spectaculaire vooruitgang geboekt in de zorg, mede mogelijk gemaakt door de sterke opkomst van medische technologieën. Vandaag zijn deze niet meer weg te denken uit het zorglandschap, zowel voor wat betreft preventie, diagnosestelling als behandeling van de patiënt. Met een verouderende bevolking, verhoogde incidentie van chronische ziekten en toenemend gebrek aan zorgverleners zal België maatregelen moeten nemen om het gezondheidszorgsysteem kwalitatief en toegankelijk te houden. De beste manier om dit te doen is inefficiënties en verspilling weg te werken. Medische technologieën kunnen hierbij het verschil maken en bieden naast efficiëntiewinsten ook een klinische meerwaarde.

"Een transparantere aanwending van het gezondheidszorgbudget, die meer rekening houdt met kwaliteit en gezondheidswinsten, dringt zich op.", stelt Marnix Denys, Managing Director beMedTech. "Teneinde ons zorgsysteem te verduurzamen moeten we evolueren naar een waardegedreven aanpak, waarbij de autoriteiten transversaal kijken naar zorg en de budgettaire silo’s durven doorbreken. De introductie van doelmatige en innovatieve medische technologieën biedt hier nog een breed potentieel aan efficiëntiewinst en klinische meerwaarde."

Op 19 november organiseert beMedTech ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan het symposium "De medische technologie als motor van een duurzaam en waardegedreven zorgsysteem” rond de noodzaak, urgentie, timing, opportuniteiten en engagementen om tot een waardegedreven zorgsysteem te komen. Na het openingswoord van Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en volksgezondheid, volgt een panelgesprek met de drie gezondheidsadministraties (FOD Volksgezondheid, FAGG en RIZIV). Aansluitend zal topexpert in digitale zorg Lucien Engelen onder meer toelichten welke innovatieve technologieën er nog aankomen. Tot slot zal gezondheidseconoom Lieven Annemans zijn visie delen op een Belgisch gezondheidszorgsysteem dat klaar is voor de toekomst.

Ter gelegenheid van dit symposium zal beMedTech eveneens haar Memorandum 2019-2024 voorstellen, waarin de belangrijkste uitdagingen in de gezondheidszorg worden geschetst en beMedTech haar aanbevelingen voor het maximaliseren van de toegevoegde waarde op vlak van efficiëntie en klinische meerwaarde van medische hulpmiddelen formuleert.

Indien u zich nog wil inschrijven voor dit symposium, gelieve contact op te nemen met 60years@bemedtech.be.

Voor meer informatie of een interview, kunt u contact opnemen met :

Marnix Denys, Managing Director beMedTech, 0478 70 19 64, m.denys@bemedtech.be

Over beMedTech

beMedTech is de federatie van de industrie van de medische technologieën en telt meer dan 200 bedrijven, goed voor 80% van de betrokken markt. De leden worden onderverdeeld in 5 hoofdproductgroepen: implantaten, verbruiksgoederen, investeringsgoederen, diagnostics in-vitro en Extra Muros. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 500.000 medische technologieën voor een jaaromzet van 2,4 miljard euro (zonder export) en 16.820 voltijdse banen in België.

 

Download persbericht in PDF