België wereldtop in kankeronderzoek, maar patiënt plukt onvoldoende de vruchten

Oproep voor betere toegang tot moderne radiotherapie voor de Belgische borstkankerpatiënt 

Brussel, 14 november 2018 - In België werden in 2015 67.087 nieuwe kankergevallen gediagnosticeerd[1]. Dat is een toename met ruim 4% ten opzichte van 2011 of een jaarlijkse stijging met één procent. Let wel, dit heeft vooral te maken met het feit dat we, dankzij betere screenings, er in slagen de ziekte steeds vroegtijdiger op te sporen. Bovendien neemt de overlevingskans na een kankerdiagnose in België toe. We danken deze positieve evolutie voornamelijk aan onze wereldwijde voortrekkersrol in fundamenteel, translationeel en klinisch oncologisch onderzoek en op vlak van diagnose, behandeling en implementatie van nieuwe technologieën. Ook in de strijd tegen borstkanker speelt België een voorname rol met een pioniersrol in klinisch wetenschappelijk onderzoek naar innovatieve bestralingstechnieken. De budgetrestrictie die door de minister wordt opgelegd compromitteert echter de toegang voor de patiënten tot deze innovatieve en levensreddende bestralingstechnieken.

Belgische expertise op vlak van moderne bestralingstechnieken

Naar schatting 60% van de kankerpatiënten heeft op een bepaald moment tijdens hun ziekte radiotherapie nodig[2]. Kankercellen worden bestraald met ioniserende stralen die een hoge energiewaarde hebben waarbij het erfelijk materiaal van de kankercel vernietigd wordt. Dit moet uiteraard zo nauwkeurig mogelijk gebeuren om de gezonde weefsels maximaal te beschermen.

De laatste twintig jaar is radiotherapie enorm geëvolueerd. België behoort op internationaal vlak tot de absolute top in het onderzoek naar innovatieve bestralingstechnieken en de toepassing ervan in de klinische behandeling.

De strijd tegen borstkanker: moderne bestralingstechnieken brengen hoop

Borstkanker is de meest voorkomende kwaadaardige tumor bij de Belgische vrouw: ongeveer 1 op 9 vrouwen jonger dan 75 jaar wordt ermee geconfronteerd. Dagelijks krijgen 26 Belgische vrouwen deze diagnose. Volgens de “Global Cancer Observatory” is de incidentie van borstkanker in België de hoogste van de hele wereld[3]. Gelukkig is borstkanker vandaag in de meerderheid van de gevallen een geneesbare ziekte. Moderne radiotherapie speelt hierbij een essentiële rol. Deze maakt het mogelijk de toegediende bestraling steeds nauwkeuriger toe te dienen. Dit resulteert in een hogere overlevingskans door de kans op lokaal herval maar ook op uitzaaiingen aanzienlijk te beperken. Bovendien is de toxiciteit van de behandeling sterk afgenomen waardoor de kans op niet-borstkankersterfte daalt. Het gebruik van moderne radiotherapie zorgt bovendien voor een merkelijke verbetering van de levenskwaliteit van de borstkankerpatiënt (afname van de bijwerkingen op lange termijn, minder bestralingsdagen en kortere wachttijden).  

Onvoldoende toegang voor de Belgische patiënt

Ondanks de aanwezige expertise en infrastructuur blijkt uit recent onderzoek dat bijna één derde van de Belgische kankerpatiënten die gebaat zouden zijn met radiotherapie die nu niet krijgen[4]. Naast een onvoldoende kennis van de voordelen van moderne bestralingstherapie, zowel bij zorgbeoefenaars als patiënten, is het belangrijk dat deze behandelingen toegankelijk zijn en correct worden terugbetaald. Alhoewel radiotherapie één van de meest kostenefficiënte kankerbehandelingen is, maakte deze in 2017 slechts zo’n 0,49% uit van het zorgbudget[5]. Het huidige financieringsmodel voor radiotherapie belemmert dan ook de toegang voor de patiënt en is dringend aan herziening toe.

Om de therapeutische voordelen die moderne bestralingstherapie biedt bij de behandeling van borstkanker en de problematiek van de structurele onderfinanciering aan te kaarten organiseert BRAVO, de “Belgian Radiotherapy Awareness and Visibility Organisation”, op 17 november het “Fighting Breast Cancer with Innovative Radiotherapy” symposium. Ter gelegenheid van dit symposium ontwikkelde BRAVO zowel een expertdocument[6] als een lekendocument[7] rond de therapeutische waarde van moderne radiotherapie bij de behandeling van borstkanker.

Onlangs publiceerde ook ESTRO, “The European Society for Radiotherapy & Oncology”, een “whitepaper”[8] met betrekking tot de voordelen van moderne radiotherapie in de behandeling van kanker.

Voor meer informatie of een interview:

beMedTech, de federatie van de medische technologie industrie, fungeert als overkoepelende organisatie voor BRAVO. Leden van de pers kunnen ons per telefoon bereiken op 02/257 05 90. Wij brengen u dan zo spoedig mogelijk in contact brengt met de geschikte persoon uit het medische milieu. 

 

[1] Kanker in cijfers, Stichting tegen kanker
[2] Brochure “Radiotherapie” van Stichting tegen kanker
[3] http://gco.iarc.fr
[4] Bijna derde van de patiënten die voordeel zou ondervinden van radiotherapie krijgt die niet, BRAVO (Belgian Radiotherapy Awareness and Visibility Organisation)
[5] Statistieken RIZIV – Begroting Gezondheidszorg 2017 volgens gegevens CM
[6] Evidence for the use of innovative radiation techniques for breast cancer, BRAVO
[7] Innovatieve bestralingstechnieken voor borstkanker, BRAVO
[8] Radiotherapy: seizing the opportunity in cancer care, ESTRO (The European Society for Radiotherapy & Oncology)

 

Download persbericht in PDF